ایندیپندنت بزرگترین «برند» دیجیتال خبری برای سومین ماه پیاپی

در ژانویه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بازدید از وب‌سایت اینیدپندنت ۱۶ برابر شد

نشریه‌های دیجیتال باکیفیت نقش مهمی در پوشش زنده اخبار و ارایه تحلیل‌ها ایفا می‌کنند-LEON NEAL / AFP

چنان که آمار نشان می‌دهد، ایندیپندنت برای سومین ماه متوالی، بزرگترین نشریه معتبر دیجیتال خبری به شمار می‌رود. 

در ماه ژانویه، ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بریتانیایی از وبسایت این نشریه بازدید کردند که ۱۶ برابر بیش از مدت مشابه در سال گذشته است. 

وبسایت نشریه ایندیپندنت برای سه ماه متوالی، بیش از وبسایت نشریه گاردین بازدیدکننده داشته است و طبق آمار کام‌سکور، در میان «برند»های تجاری دیجیتال، از سرجمع  وبسایت‌های بازفید، هافینگتون‌پست، و وایس، مخاطبان بیشتری به خود جذب کرده است. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

کریستین بروتون، سردبیر نشریه ایندیپندنت، گفت:‌ «ماه ژانویه موضوعات بسیار پیچیده‌ای داشت؛ از ماجراهای میان آمریکا و ایران گرفته تا نگرانی درباره ویروس کرونا. با چنین وقایع مهمی، نشریات دیجیتال باکیفیت، نقش مهمی در ارائه پوشش زنده اخبار و تحلیل‌های عمیق ایفا می‌کنند.»

او گفت:‌ «از این که می‌بینم ایندیپندنت یک بار دیگر در میان برندهای خبری آنلاین نقش پیشرو یافته است، خرسندم و از مخاطبان‌مان برای حمایتشان سپاسگزارم.»

زک لئونارد، مدیر اجرایی ایندیپندنت، نیز گفت: «خوانندگان بریتانیایی به شکل فزاینده‌ای برای دسترسی به اخبار و اظهارنظرهای مهم و صریح، به ایندیپندنت رو می‌آورند.» 

او گفت:‌ «از ارتباط با آنان استقبال می‌کنیم و به انعکاس نظرات آنان از طریق وبسایت و خدمات نرم‌افزارموبایل، متعهدیم.»

در ماه ژانویه، وبسایت نشریه گاردین ۲۴ میلیون و یکصد هزار بازدیدکننده داشت، و شمار بازدیدکنندگان تلگراف ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برآورد شده است. 

© The Independent

بیشتر از جهان