صادرات ایران به افغانستان از مرز یک میلیارد دلار گذشته

منطقه دو غازان پل صادرات و واردات ایران و افغانستان شده و در همین ارتباط  فرامرز سلطانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تایباد ایران، دردیدار با اعضای اتحادیه نفت و گاز غرب افغانستان می گوید: این منطقه مهم ترین بندر خشکی ایران از نظر امکانات و زیرساخت درمرزهای زمینی کشور محسوب می شود. ما تلاش می کنیم رضایت تجار ک افغانستان را دربرای صادرات جلب کنیم. از مسئولین گمرک اسلام قعله خواسته ایم و از شما هم می خواهیم با نصب باسکول و پارکینگ مشکلات منطقه را حل کنید. سالانه علاوه بر بیش از یک میلیارد دلار انواع کالاها از جمله مصالح ساختمانی، میوه و مواد غذائی از گمرک مرزی دوغارون وارد افغانستان و بازارهای کشورهای همسایه می شود. صادرات ایران  به افغانستان 10 سال پیش تنها 100 میلیون دلار بود.

نادر میرشکار رییس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی نیز به خبرگزاری مهر گفته است که میزان صادرات کشور ایران به افغانستان 200 میلیون دلار بیش از یک میلیارد دلاری است که سلطانی گفته  است.

البته مقام های افغانستان می گویند: میزان صادرات کشور ایران حتا بیشتر از این است که مسوولین ایرانی ادعا میکنند؛ چرا که افزایش صادرات ایران سبب شده که کارخانه های کوچک تولیدی به ویژه در استان هرات در غرب افغانستان، بسته شوند. مصالح ساختمانی، فرش، مواد خوراکی، وسایل برقی و شوینده ها از مهم ترین اقلام صادرات ایران به افغانستان است. در تائید همین مسئله برخی از مقامات دولت افغانستان میزان صادرات ایران به افغانستان را بالغ به ده میلیارد دلار در سال میدانند.

آیا جاده ها برای این حجم از صادرات از ایران هموارند و امنیت دارند؟

«خان جان الکوزی» معاون اتاق های تجارت افغانستان می گوید: ورود کالا از  پاکستان دشوار تر از ایران است و کیفیت کالاهای ایرانی نسبت به بعضی از کالا های پاکستانی بیشتر است و درعین حال ایران به افغانستان نزدیک تر است و این مجموعه دلائل باعث رشد صادرات ایران به افغانستان شده است.

عصمت وردک یکی از اعضای اتاق تجارت ولایت هرات با نگرانی از افزایش بی وقفه واردات از ایران می گوید: درصورتی که سرمایه گذاران افغانستان از سوی حکومت حمایت نشوند، کارخانه های داخلی زیر فشار صادرات سقوط خواهند کرد.

مقام های وزارت تجارت افغانستان نیز می پذیرند که افزایش صادرات ایران به ویژه به کارخانه های کوچک در غرب افغانستان آسیب جدی زده است اما وزیر وزارت تجارت افغانستان می گوید که براساس نظام بازار آزاد ورود کالا های ایرانی به افغانستان ادامه خواهد یافت اما تلاش می شود که میان واردات و صادرات توازن ایجاد شود.