ماهی‌ها خودشان را در آینه تشخیص می‌دهند

یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ نشان داد که ماهی‌ها می‌توانند درد را به شیوه‌ای شبیه به تجربه انسان‌ها احساس کنند

ماهی‌های نظافت‌چی می‌توانند خود را در آینه‌تشخیص دهند- Canva

بر اساس پژوهش‌ها، ماهی‌ها قادرند چهره خود را در تصاویر تشخیص دهند.

این مطالعه نشان می‌دهد که آن‌ها زمانی که خود را در تصاویر می‌بینند «فکر می‌کنند این منم». این نخستین باری است که این مهارت در موجوداتی غیر از انسان شناسایی می‌شود.

در این مطالعه، به هشت ماهی نظافت‌چی، عکس‌هایی از خودشان نشان داده شد که علامتی شبیه انگل روی گلویشان داشتند. شش ماهی، گلوی خود را مالیدند تا آن را پاک کنند.

هیچ‌کدام پس از دیدن آن [علامت شبیه‌ به انگل روی گلو] در تصاویر ماهی‌های دیگر، سعی نکردند علامت را حذف کنند.

مشخص شده است که ماهی‌های نظافت‌چی می‌توانند خود را در آینه‌ها تشخیص دهند و مرتبا به سایر ماهی‌های نظافت‌چی ناشناس که در قلمرو آن‌ها نفوذ می‌کنند، حمله کنند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

به هر ماهی نظافت‌چی چهار عکس نیز ارائه شد: یک عکس از خودشان. عکس یک نظافتچی بیگانه؛ عکسی از صورت خودشان روی بدن یک ماهی نظافتچی بیگانه و عکسی از صورت یک ماهی نظافتچی بیگانه روی بدن خودشان.

ماهی‌های نظافت‌چی، به عکس‌های که با صورت خودشان [بودند] حمله نکردند، اما به آن‌هایی که صورت ماهی‌های نظافت‌چی بیگانه داشتند، حمله کردند.

این مطالعه که در دانشگاه اوزاکا متروپولیتن در ژاپن انجام شد، نشان می‌دهد که مشهور بودن ماهی‌ها به حماقت، ممکن است ناعادلانه باشد.

پروفسور ماسانوری کوهدا، از دانشگاه اوزاکا متروپولیتن، گفت: «این یافته نشان می‌دهد که تقریبا همه مهره‌داران گروه‌دوست از این حس درک از خود برخوردارند.»

یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ نشان داد که ماهی‌ها می‌توانند درد را به شیوه‌ای شبیه به تجربه انسان‌ها احساس کنند.

مطالعه دیگری در سال ۲۰۱۷ که انجمن سلطنتی جلوگیری از ظلم به حیوانات (آر‌اس‌پی‌سی‌ای) آن را انجام داد و شامل گورخرماهی بود، نشان داد که ماهی‌ها حیوانات حساسی‌اند که دوستی برقرار می‌کنند، «احساسات مثبت» را تجربه می‌کنند و شخصیت‌های منحصربه‌فردی دارند.

همچنین بر اساس تحقیقاتی که نشان داد ماهی‌ها «طیف ساده‌ای از واکنش‌ها در برابر خطر» دارند، مشخص شده است که ماهی‌ها موجوداتی با شخصیت پیچیده‌اند.

© The Independent

بیشتر از علوم