بنزین‭ ‬را‭ ‬رضا‭ ‬پهلوی‭ ‬گران‭ ‬کرده‭!‬

زیر‭ ‬این‭ ‬شلوارهای‭ ‬حکومتی‭ ‬چیست؟

این بار پوشاک زرد سهم حکومتیان است و به پای آنهاست، اما چون رویش شلوار پوشیده‌اند به چشم نمی‌آید/AFP

‭ ‬گز‭ ‬نکرده‭ ‬پاره‭ ‬کرده‭‬اند،‭ ‬حالا‭ ‬هرکدامشان‭ ‬نخ‭ ‬سوزن‭ ‬برداشته‭ ‬به‭ ‬بخیه‭ ‬کاری‭ ‬مشغولند‭ ‬که‭ ‬درزها‭ ‬را‭ ‬بگیرند‭.‬بعضی‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬وسط‭ ‬قاطی‭ ‬می‌کنند،‭ ‬سوزن‭ ‬رابه‭ ‬دست‭ ‬خودشان‭ ‬فرو‭ ‬می‌کنند‭. ‬ویدئیش‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬وزیر‭ ‬نفت‭ ‬می‌پرسند‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬نفت‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حدش‭ ‬منطقی‭ ‬است؟‭ ‬خنده‭ ‬کنان‭ ‬می‌گوید‭ ‬‮«‬تا‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬تحمل‭ ‬کنند‭!‬‮»‬‭.‬مردم‭ ‬هم‭ ‬دارند‭ ‬تحمل‭ ‬نمی‌کنند‭.‬حکومت‭ ‬هم‭ ‬دارد‭ ‬تحمل‭ ‬کردن‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬تحمل‭ ‬نمی‌کند‭.‬دعوا‭ ‬شده‭!‬

تصادف‭ ‬روزگار‭ ‬اینکه‭ ‬جنبش‭ ‬های‭ ‬اعتراضی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬مقارن‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬سالگرد‭ ‬جنبش‭ ‬جلیقه‭ ‬زردها‭ ‬در‭ ‬فرانسه‭.‬شباهت‭‌‬هائی‭ ‬هم‭ ‬هست،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تفاوت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬پوشاک‭ ‬زرد،‭ ‬سهم‭ ‬حکومتیان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬پای‭ ‬آنهاست،‭ ‬منتها‭ ‬چون‭ ‬رویش‭ ‬شلوار‭ ‬پوشیده‌اند،‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬نمی‌آید‭: ‬جنبش‭ ‬تنبان‭ ‬زردها‭!‬

رئيس‭ ‬قوه‭ ‬قضائیه‭ ‬چه‭ ‬گفت؟

رئیس‭ ‬قوه قضاییه‭ ‬‭- ‬اعدامگر‭ ‬معروف‭ - ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬مدیریت‭ ‬سوخت ‭)‬کجاش‭ ‬سوخت؟‭(‬بیانیه‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬۵‭ ‬ماده‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬مسئولان‭ ‬قضایی‭ ‬صادر‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬آمده‭ ‬است‭:‬

‮«‬بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحیم‭. ‬مسئولان‭ ‬محترم‭ ‬قضایی‭ .‬با‭ ‬سلام (‭‬چه‭ ‬پسر‭ ‬خوبی،‭ ‬اول‭ ‬سلام‭ ‬می‌کنه‭ (‬نظر‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬سهمیه‌بندی‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬نرخ‭ ‬جدید‭ ‬بنزین،‭ ‬موجب‭ ‬بروز‭ ‬برخی‭ ‬حوادث‭ ‬و‭ ‬نگرانی‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬جامعه‭) ‬مخصوصاً‭ ‬در‭ ‬حکومت‭ ( ‬شده‭ ‬است،‭ ‬نکات‭ ‬زیر‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬اهتمام‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭:‬

۱.‭ ‬دستگاه‭ ‬قضایی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬موظف‭ ‬می‌داند‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬مشکلات‭ ‬احتمالی‭ ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬اجرا،‭ ‬به‭ ‬وظایف‭ ‬قانونی‭ ‬خود‭ ‬عمل‭ ‬نماید.‭) ‬ودر‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬یک‭ ‬عده‭ ‬را‭ ‬اعدام‭ ‬کند‭!(‬

۲. ‬در‭ ‬مقاطع‭ ‬مختلف‭ ‬حیات‭ ‬پربرکت‭ ‬نظام‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی....‭ ‬‭)‬چه‭ ‬برکتی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬که‭ ‬همه‭‌‬تان‭ ‬برای‭ ‬عمل‭ ‬بواسیر‭ ‬و‭ ‬پروستات‭ ‬به‭ ‬انگلستان‭ ‬رفتید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬اهمیت‭ ‬موضوع‭ ‬و‭ ‬موضع‭!‬در‭ ‬بهترین‭ ‬زایشگاه‌های‭ ‬لندن‭ ‬بستری‭ ‬شدید‭ (‬ولش‭ ‬کن،‭ ‬اصلاً‭ ‬این‭ ‬بند‭ ‬دوم‭ ‬همینجا‭ ‬خلاص‭.‬

۳. ‬به‭ ‬دادستان‌های‭ ‬محترم‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬تاکید‭ ‬می‌گردد‭  .... ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اشرار،‭ ‬وابستگان‭ ‬به‭ ‬جریانات‭ ‬ضدانقلاب‭ ‬و‭ ‬نفوذی‌هایی‭ ‬که‭ ‬امنیت‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬داده‌اند؛‭ ‬با‭ ‬قاطعیت‭ ‬اقدام‭ ‬قانونی‭ ‬معمول‭ ‬دارند‭) .‬‭‬و‭ ‬این‭ ‬هشتاد‭ ‬میلیون‭ ‬نفوذی‭ ‬معترض‭ ‬را‭ ‬زندانی‭ ‬کنند،‭ ‬اگرچه‭ ‬که‭ ‬زندانی‭ ‬هستند‭.(‬

۴. ‬سازمان‭ ‬بازرسی‭ ‬کل‭ ‬کشور‭ ‬موظف‭ ‬است‭ ‬ضمن‭ ‬نظارت‭ ‬دقیق‭ ‬بر‭ ‬محل‭ ‬هزینه‭‌‬کرد‭ ‬درآمدهای‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬بنزین‭) ‬که‭ ‬حتماً‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬آقامجتبا‭ ‬واریز‭ ‬شود،‭ ...(‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پرداخت‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬و‭ ‬منظم‭ ‬یارانه‌ها‭ ‬را‭ ‬مستمرا‭ ‬پیگیری‭ ‬نماید‭ )‬یک‭ ‬پستونک‭ ‬هم‭ ‬بذارن‭ ‬روش‭!(‬تا‭ ‬زمینه‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬اعتماد‭ ‬مردم‭ ‬فراهم‭ ‬گردد‭) .‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬مردم‭ ‬یک‭ ‬شبه‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭!(‬

۵. ‬به‭ ‬معاون‭ ‬اول‭ ‬قوه‭ ‬قضاییه‭ ‬ماموریت‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭) .... .‬‭‬برو‭ ‬بابا،‭ ‬اصلاً‭ ‬حوصله‭ ‬ندارم‭ ‬بقیه‭ ‬شو‭ ‬بخونم‭.(‬

گلایه‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬از‭ ‬پهلوی‭‌‬ها‭ ‬و‭ ‬مجاهدین‭ ‬

حضرت‭ ‬آیت‌الله‭ ‬خامنه‌ای‭ ‬صبح‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬مدیریت‭ ‬سوخت‭ -‬‭‬(خیلی‭ ‬سوخت؟‭ (‬‭‬تاکید‭ ‬کردند‭: ‬‮«‬‭‬من‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬سررشته‭ ‬ندارم‮....‭ ‬(اختیار‭ ‬دارید‭ ‬قربان،‭ ‬مثل‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬شاعری‭ ‬است‮)‬‭ ‬یقینا‭ ‬برخی‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تصمیم‭ ‬نگران‭ ‬و‭ ‬ناراحت‭ ‬می‌شوند...‭.‬‮‬‭) ‬قربان‭ ‬نه‭ ‬خیر،‭ ‬تبلیغات‭ ‬رضا‭ ‬پهلوی‭ ‬است!‮)‬‭ ‬یا‭ ‬بعضی‭ ‬اقشار‭ ‬به‭ ‬ضرر‭ ‬آنهاست...‮»‬(این‭ ‬هم‭ ‬تبلیغات‭ ‬مجاهدین‭ ‬است‭ ‬قربان‮). «‬شما‭ ‬ملاحظه‭ ‬کنید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قضایا‭ ‬گذشته‭ ‬همهٔ‭ ‬مراکز‭ ‬شرارت‭ ‬دنیا‭ ‬علیه‭ ‬ما‭ ‬هستند،‭ ‬از‭ ‬خانوادهٔ‭ ‬منحوس‭ ‬خبیث‭ ‬خاندان‭ ‬پهلوی،تا‭ ‬مجموعهٔ‭ ‬خبیث‭ ‬و‭ ‬جنایتکار‭ ‬منافقین‮»‬‭.‬

من‭ ‬هم‭ ‬همین‭ ‬را‭ ‬گفتم‭ ‬قربان‭. ‬اصلاً‭ ‬بنزین‭ ‬را‭ ‬رضا‭ ‬پهلوی‭ ‬گران‭ ‬کرده‭.‬

رهبر‭ ‬انقلاب‭ ‬تصریح‭ ‬کردند‭ : ‬‮»‬در‭ ‬تلویزیون‭ ‬دیدم‭ ....‬‮»‬‭)‬ای‭ ‬بابا،‭ ‬آقا‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬بفرمائید‭ ‬تلویزان‭. ‬شما‭ ‬چرا‭ ‬حرف‭ ‬حالیتان‭ ‬نمی‌شود؟‮‬)‭‬‭ ‬‮«‬در‭ ‬تلویزیون‭ ‬دیدم‭ ‬مسئولان‭ ‬گفتند‭ ‬مراقبت‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬بنزین‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬دیگر‭ ‬کالاها‭ ‬منجر‭ ‬نشود‭ . ‬گرانی‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬مشکلات‭ ‬زیادی‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند...‭.‬‮»‬‭) ‬دم‭ ‬شما‭ ‬گرم،‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬خوب‭ ‬حدس‭ ‬زدید‭.‬)

در‭ ‬اسلامی‭ ‬پارلمان‭ ‬چه‭ ‬خبر؟

‮«‬فراکسیون‭ ‬امید‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سخنان‭ ‬رهبر‭ ‬ایران‭ ‬طرح‭ ‬بازگشت‭ ‬قیمت‭ ‬بنزین‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬گرفت.»(ظاهراً‭ ‬رهبری‭ ‬گفته‭ ‬بود‭ ‬من‭ ‬توی‭ ‬دهن‭ ‬این‭ ‬فراکسیون‭ ‬می‌زنم‭. ‬من‭ ‬خودم‭ ‬فراکسیون‭ ‬تعیین‭ ‬می‌کنم‭.(‬

‮«‬فاطمه‭ ‬سعیدی،‭ ‬سخنگوی‭ ‬فراکسیون‭ ‬امید‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬خارج‭ ‬شدن‭ ‬دو‭ ‬طرح‭ ‬این‭ ‬فراکسیون‭ ‬داد‮»‬‭ ‬و‭ ‬افزود‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬دستور‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬عظمائی،‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬پیشنهاد‭ ‬بدهیم‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬آینده‭ ‬دوباره‭ ‬قیمت‭ ‬بنزین‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬ببرند‭ ‬که‭ ‬حرف‭ ‬تویش‭ ‬نباشد‭!‬

رئیس‭ ‬جمهوری‭ ‬چه‭ ‬گفت

و‭ ‬امّا‭ ‬شاه‭ ‬بیت‭ ‬فرمایشات،‭ ‬متعلق‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬سالار‭ ‬آخوندان‭ ‬و‭ ‬فرمانده‭ ‬دودوزه‭ ‬بازان‭ ‬و‭ ‬روحانی‭ ‬روحانیون،‭ ‬عالیجناب‭ ‬حسن‭ ‬روحانی‭ ‬که‭ ‬فرمود:‭ ‬‮«‬افزایش‭ ‬نرخ‭ ‬بنزین،‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬مردم‭ ‬است‮»‬‭.‬و‭ ‬شاعری‭ ‬حیرت‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬چهارشاخ‭ ‬مانده‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مناسبت‭ ‬چکامه‭‌‬ای‭ ‬نثار‭ ‬صاحبدلان‭ ‬کرد‭:‬

نفع‭ ‬مردم‭!‬

نرخ‭ ‬بالاتر‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬مردم‭ ‬است

غارت‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬مردم‭ ‬است

جمع‭ ‬چاچول‭ ‬رئیس‭ ‬دولت‭ ‬و

خدعه‭ ‬رهبر‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬مردم‭ ‬است

باند‭ ‬آقاها‭ ‬و‭ ‬آقازاده‭ ‬ها

ایل‭ ‬غارتگر‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬مردم‭ ‬است

هرچه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬تقویّت‭ ‬شود

این‭ ‬ژن‭ ‬برتر‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬مردم‭ ‬است

ضعف‭ ‬مستضعف‭ ‬به‭ ‬سود‭ ‬مملکت

کبر‭ ‬مستکبر‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬مردم‭ ‬است

نیست‭ ‬گر‭ ‬در‭ ‬سفره‭ ‬ها‭ ‬یک‭ ‬نان‭ ‬خشک

چشم‭‌‬های‭ ‬تر‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬مردم‭ ‬است

آدم‭ ‬بافهم‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬در‭ ‬اوین

شیخ‭ ‬بر‭ ‬منبر‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬مردم‭ ‬است

این‭ ‬وقاحت‭‌‬های‭ ‬جاری‭ ‬بر‭ ‬زبان

های‭ ‬گوش‭ ‬کر‭!‬به‭ ‬نفع‭ ‬مردم‭ ‬است

باز‭ ‬روحانی‭ ‬سخن‭ ‬سر‭ ‬می‌دهد

لابد‭ ‬این‭ ‬عرعر‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬مردم‭ ‬است

دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.

بیشتر از دیدگاه