هدف از افزایش هماهنگی میان لبنان و رژیم اسد چیست؟

گسترش روابط لبنان و رژیم سوریه، لبنان را در معرض تحریم قرار می دهد

عکس از: رویترز (اندیپندنت عربی)

در نشست فوق العاده اخیر وزیران امورخارجه اتحادیه عرب که روز شنبه گذشته، 20 مهر ماه 1398، به منظور بحث و بررسی در مورد حمله ترکیه به شمال سوریه، در قاهره، پایتخت مصر برگزار شد، کشورهای عربی اقدام نظامی ترکیه را به شدت نکوهش کردند. اما در این میان، جبران باسیل، وزیر امور خارجه لبنان هنگام صحبت در این نشست، خواستار بازگشت سوریه به اتحادیه عرب شده و از کشور های عربی خواست تا به منظور بررسی این مسئله، نشست فوق العاده ای دیگری را برگزار کنند.  اکنون معلوم نیست که آیا این پیشنهاد، همگام با سیاست های دولت لبنان است و یا این که جبران باسیل بدون هماهنگی با نخست وزیر لبنان اقدام به این درخواست کرده است اما برخی منابع به اندیپندنت عربی اظهار داشتند که در کابینه لبنان چنین اتفاق نظری وجود ندارد. شاید بتوان گفت که اصرار جبران باسیل برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، طرح جدیدی نیست زیرا متحدان رژیم بشار اسد در لبنان از مدتی بدین سو در تلاش برای طرح این مسئله هستند.

در واقع، صحبت در مورد هماهنگی با رژیم اسد از تریبیون سازمان ملل متحد آغاز شد، هنگامی که میشال عون، رئیس جمهوری لبنان در سخنرانی خود، خواهان افزایش هماهنگی با سوریه شد، تا زمینه ای بازگشت آوارگان سوری به کشورشان فراهم شود.

چندی پیش، محمد رعد، رئیس جناح حزب الله در مجلس نمایندگان لبنان، برای نخستین بار، ضمن هشدار به اخراج مهاجران سوریه به سمت اروپا، گفت که برگه ای آوارگان سوری را در برابر اقدامات کشور های اروپایی مورد استفاده قرار خواهد داد، اما تردیدی نیست که تنها دولت لبنان می تواند دست به چینن اقدامی بزند. اکنون با توجه به این که دولت لبنان هیچ تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده است، پس محمد رعد به چه علتی این بحث را مطرح کرده و کشورهای اروپایی را هشدار می دهد؟ شاید علت اصلی این اقدام، نگرانی حزب الله از واکنش احتمالی کشورهای اروپایی در ارتباط به تشدید تحریم ها علیه سازمان حزب الله باشد، مسئله ای که منجر به افزایش فشار بر دولت ایران می شود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

البته در پی بازگشایی گذرگاه بو کمال میان سوریه و عراق، مسئله ای هماهنگی با رژیم سوریه برای آخرین بار در کابینه لبنان مطرح شد و محمد فنیش، وزیر امور جوانان و ورزش لبنان که وابسته به سازمان حزب الله می باشد خواهان برقراری روابط با سوریه شد و هدف از این اقدام را تأمین منافع ملی لبنان دانست.

جبران باسیل، وزیر امور خارجه لبنان آنچنان در پیشنهاد خود اصرار داشت که خواهان پیگیری مشخص این موضوع از سوی یکی از وزیران شد اما وزیران جناح سیاسی دیگر لبنان در کابینه حاضر به پذیرش این پیشنهاد نشدند.

در همین راستا، سعد حریری، نخست وزیر لبنان خواستار تعامل محدود با رژیم سوریه شده و تأکید داشت این هماهنگی تنها در ارتباط به مسایل امنیتی بوده و در دیدار برخی از وزیران لبنانی متحد با سوریه به دمشق، صورت خواهد گرفت اما هماهنگی مستقیم با رژیم اسد در پرتو اوضاع کنونی، ممکن نیست.

تردیدی نیست که محاسبات نخست وزیر لبنان در ارتباط به نزدیکی با رژیم سوریه فراتر از کشمکش ها و رقابت های سیاسی است و موضوعات مهم دیگری را در بر می گیرد. ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، صدور حکم بازداشت سیاستمداران لبنانی و تنش های مربوط به زمان حضور نیروهای نظامی سوریه در خاک لبنان، عوامل بازدارنده ای در راستای نزدیکی میان لبنان و سوریه به شمار می رود.

در پرتو همین تلاش ها، منابع دولتی لبنان به اندیپندنت عربی اظهار داشتند که شورای وزیران لبنان مسئله ای خرید 500 مگاوات برق از اردن را در یکی از نشست های قبلی کابینه مطرح کرده و طبق برنامه قرار بود این برق در نخست از سوی دولت سوریه خریداری شده و از اردن به دمشق انتقال یابد، سپس لبنان همین میزان برق را از سوریه خریداری کند. این منابع افزودند که تحریم های بین المللی اعمال شده علیه رژیم سوریه مانع اجرای این قرار داد شده و دولت لبنان نتوانست زمینه ای عملی شدن این پیمان تجاری را فراهم کند.

با توجه به نکات یاد شده، این پرسش مطرح می شود که هدف از اصرار مقامات دولتی وابسته به حزب الله برای از سرگیری روابط با رژیم بشار اسد چه سودی برای لبنان و جناح های وفادار د به حزب الله در این کشور دارد؟  

البته شکی نیست که گسترش روابط میان لبنان و رژیم سوریه، جز این که دولت لبنان و نهاد های لبنانی را در معرض تحریم های بین المللی قرار دهد، برای ملت و دولت لبنان سودی دیگری در پی نخواهد داشت.

https://www.independentarabia.com

دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.

© IndependentArabia

بیشتر از دیدگاه