پادشاه سوئد نوادگانش را از کاخ سلطنتی خارج کرد

 آن ها دیگر پولی از مالیات شهروندان دریافت نخواهند کرد

شاه و شاهزاده سوئد در کاخ استکهلم

JONATHAN NACKSTRAND / AFP

شاه کارل گوستاف شانزدهم اعلام کرد نوادگانش زین پس وظایف رسمی نخواهند داشت ولی عناوین دوک و دوشس خود را حفظ خواهند کرد. 

این اقدام شامل دو فرزند پسر پادشاه، شاهزاده کارل فیلیپ، و سه فرزند دخترش، شاهدخت مادلین می‌شود.

خانواده سلطنتی سوئد در کاخ استکهلم. JONATHAN NACKSTRAND / AFP

ولیعهد ویکتوریا، بزرگ‌ترین فرزند پادشاه و مدعی تاج و تخت، به همراه همسرش شاهزاده دانیل، و دو فرزندشان تحت تاثیر این تغییر قرار نگرفته‌اند.

خبر این اقدام موجب شد «جمهوری» (Republic) جنبش مردمی حمایت از مقامات منتخب برای حکومت در بریتانیا، از امپراتوری بریتانیا درخواست کند تا از هزینه‌های خویش بکاهد.

گراهام اسمیت، مدیر اجرایی این سازمان به ایندیپندنت گفت: «حداقل آنها [سوئدی‌ها] کاری برای کاهش هزینه‌ها انجام داده‌اند. ما اکنون خیلی وقت است که خاطرنشان کرده‌ایم فقط باید یک رئیس حکومت وجود داشته باشد و هزینه‌ها می‌بایست تنها به یک حقوق سالانه برای ملکه و نه هیچ‌کس دیگر کاهش یابد».

او گفت این اقدام «می‌تواند تا حدودی در بریتانیا هم پیاده شود» ولی افزود: «به زعم من ملکه چنین کاری را انجام نخواهد داد ولی پادشاه چارلز شاید انجام دهد».

یک نظرسنجی یوگاو (YouGov) که در سال ۲۰۱۵ انجام شد دریافت اکثر شهروندان معتقدند خرده افراد سلطنتی نباید یارانه‌های حکومتی دریافت کنند.

در سال ۲۰۱۶ دانمارک نیز از برنامه خویش در راستای قطع مزایای خرده افراد سلطنتی خبر داد.

علی‌رغم روحیه برابری‌گرایی که در سراسر جامعه سوئد نمایان است، خاندان سلطنتی در این کشور بسیار محبوب است.

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk

 

© The Independent