پرتره‌ای شخصی از باراک و میشل اوباما: سفر به کاخ سفید

شل کلی خبر نداشت که با رئیس جمهوری آینده آمریکا دوست خواهد شد

Nicholas Kamm / AFP - میشل و باراک اوباما

هنگامی که کلی شل، عکاس، با باراک اوباما، سناتور ایالت ایلینوی آمریکا آشنا شد، پی برد که شخصیت ویژه‌ای دارد.

شل بعد از پوشش دادن هفت کارزار انتخابات ریاست جمهوری، خبر نداشت که به‌زودی با رئیس جمهوری آینده آمریکا دوست خواهد شد.

در مسیر حرکت خانواده اوباما از خانه‌شان در شیکاگو تا قدرتمندترین خانه ایالات متحده، رابطه کلی با آنها محکم‌تر شد.

در طول سفر، کلی اغلب حکایت‌هایی از زندگی خانوادگی خودش را با اوباماها رد و بدل می‌کرد و به آن‌ها درباره زندگی در حال سفر، رهنمودهایی می‌داد.

کتاب «امیدوار باش، هرگز نترس»، جنبه‌های گوناگونی از شخصیت باراک اوباما – قانون‌گذار، نامزد انتخاباتی، مرد خانواده، رهبر – را به تصویر می‌کشد که کلی در دورانی که اوباما سناتور، نامزد ریاست جمهوری، و اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست ایالات متحده بود، ثبت کرده‌ است.

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk/

© The Independent

بیشتر از زندگی