پدر و پسر بریتانیایی مردی را چهل سال در بردگی نگه داشتند

محل زندگی سگ خانواده وضعیت بهتری از محل زندگی قربانی داشت

این پرونده یکی از طولانی‌ترین نمونه‌های بردگی مدرن در بریتانیا است-gla.gov.uk

دادگاهی در بریتانیا به پرونده مردی رسیدگی می‌کند که متهم است به همراه پدرش از مردی به مدت چهار دهه در شرایطی شبیه به بردگی بیگاری کشیده بودند.

مردی که به مدت ۴۰ سال مجبور شده بود در یک آلونک ۶ متری بدون چراغ و گرمایش زندگی کند، سرانجام از دست پدر و پسری که او را آنجا نگه داشته بودند، آزاد شد.

پیتر سوایلز ابتدا در کنار پدر ۸۰ ساله‌اش که او هم پیتر سویلز نامیده می‌شود، به جرایم برده‌داری مدرن متهم شد - اما مرد مسن‌تر سال گذشته کمی قبل از محاکمه درگذشت.

اگرچه آن‌ها در ابتدا قضیه را انکار کردند اما اکنون پیتر سولز پسر در دادگاه به جرم خود اعتراف کرده است و منتظر حکم است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

این پرونده توسط یک بازپرس ارشد به‌عنوان «دل‌خراش» توصیف شد و گفت که قربانی که اکنون حدودا شصت سال دارد تا پایان عمر «آسیب‌دیده» خواهد ماند.

مارتین پلیمر، افسر ارشد تحقیق گفت: «به یاد داشته باشیم که قربانی تا همین چند سال پیش در تمام دوران بزرگ‌سالی خود مورد استثمار قرارگرفته است.»

بازرسان در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ در یک آلونک کوچک چوبی سبز که هیچ وسیله گرمایشی در آن نبود، یک لحاف خاکی روی زمین و یک تلویزیون کهنه، پیدا کردند.

آن‌ها در را زدند و قربانی که قبل از اینکه به مأموران بگوید ۴۰ سال در آنجا زندگی کرده است، ژولیده و آشفته به نظر می‌رسید.

بتا بر گفته بازرسان این آلونک تاریک در وضعیت «بسیار بد» با تنها یک پنجره بود که نمی‌توانست به‌طور کامل بسته شود.

آن‌ها گفتند که یک بخاری‌برقی قدیمی خراب در گوشه آلونک افتاده بود و «محل زندگی سگ خانواده وضعیت بهتری از محل زندگی قربانی داشت. »

قربانی به بازرسان گفت که حدود ۱۰ پوند در روز حقوق می‌گیرد (کمتر از حداقل درآمد یک ساعت کار بریتانیا) با ادامه تحقیقات، پلیس به سوایلزها مظنون شدند.

پیتر سوایلز در هنگام دستگیری غرولند کنان گفته بود: «باز هم همان چیزهای مربوط به بردگی» او قبل از محاکمه درگذشت.

بنا بر گفته بازرسان پرونده این مورد یکی از طولانی‌ترین نمونه‌های بردگی مدرن در بریتانیا است.

بیشتر از جهان