کتابخانه سیار چهار‌مغز به خیابان‌های کابل برمی‌گردد

فرشته کریمی در سال ۲۰۱۸ این کتابخانه را تاسیس کرد

با مسلط شدن طالبان بر افغانستان در ۱۵ اوت فعالیت بسیاری از نهادهای آموزشی متوقف شد - صفحه بنیاد نجیبه در فیسبوک

کتابخانه سیار چهار‌مغز که پس از سقوط دولت پیشین افغانستان به‌دست طالبان، فعالیت‌هایش را متوقف کرده بود، اکنون دوباره می‌خواهد خدماتش را از سر بگیرد و به خیابان‌های کابل برگردد.

فرشته کریمی، بنیان‌گذار کتابخانه سیار چهارمغز، از فعالیت دوباره این کتابخانه سیار در خیابان‌های کابل خبر داد و گفت: برای ترویج کتاب‌خوانی و کمک به کودکان، فعالیت این کتابخانه را از سر می‌گیرد. فرشته کریمی گفت: «با سقوط دولت پیشین افغانستان و به قدرت رسیدن دوباره طالبان، فعالیت کتابخانه سیار متوقف ‌شده بود، اما اکنون متوجه شدیم که در تیر‌گی موجود، نوری روشن کنیم که هم برای ما باشد و هم برای کودکان ما.»

احمد سیام برکتی، معاون کتابخانه سیار چهارمغز، درباره ازسرگیری فعالیت این کتابخانه را برای کودکان افغان در خیابان‌های کابل گفت: «پس از چند ماه وقفه اکنون دوباره به خیابان‌های کابل برمی‌گردیم تا فرهنگ کتاب‌خوانی را در میان کودکان ترویج کنیم.» برکتی، هدف از فعالیت کتابخانه سیار چهارمغز را ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در میان کودکان افغانستان دانست و افزود: پنج کتابخانه بزرگ و کوچک که با نام چهارمغز تنها در کابل فعال بودند نیز فعالیت‌شان را به‌زودی از سر می‌گیرند. برکتی گفت: همکاران کتابخانه سیار چهارمغز تلاش می‌کنند که در اولین فرصت در دورترین نقاط کابل نیز فعالیت این کتابخانه را گسترش دهند تا کودکان بیشتری از آن استفاده کنند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

کتابخانه چهارمغز نخستین بار فعالیت خود را با یک کتابخانه سیار در سال ۲۰۱۸ در خیابان‌های کابل آغاز کرد و اکنون پنج کتابخانه سیار کوچک و بزرگ دارد که مشغول فراهم‌سازی کتاب برای کودکان کابل است.

در همین حال مسئولان کتابخانه سیار چهارمغز می‌گویند، تلاش دارند پس از آغاز دوباره فعالیتشان در کابل، فعالیت‌های این کتابخانه را در سایر استان‌های افغانستان نیز گسترش دهند تا کودکان بیشتری به کتاب‌های دلخواهشان دسترسی داشته باشند.

با مسلط شدن طالبان بر افغانستان در ۱۵ اوت، فعالیت بسیاری از نهادهای آموزشی، به‌ویژه نهادهایی که در آن‌ها زنان و دختران حضور داشتند، به‌دلیل قوانین سختگیرانه و تبعیض‌آمیز طالبان متوقف شد. در سه ماه گذشته مدارس در ۲۷ استان برای دختران کلاس ششم به بالا تعطیل است و نگرانی از محرومیت دختران از آموزش در حال افزایش است.

بیشتر از فرهنگ و هنر