کارتیه در نمایشگاه پاریس؛ تأثیر هنر اسلامی بر طراحی جواهرات

نقوش اسلامی تأثیری ماندگار بر برادران کارتیه گذاشت

نمایشگاه جدید کارتیه در موزه هنرهای تزئینی پاریس، تأثیر ماندگاری که هنر اسلامی بر جواهرات و اشیای قیمتی این خانه جواهرات داشته است را بررسی می‌کند.

شرکت معماری آمریکایی DS+R (Diller Scofidio + Renfro) - ا صحنه‌آرایی نمایشگاه «کارتیه و هنر اسلامی: در جستجوی مدرنیته» را بر عهده داشته است که نگاهی همه‌جانبه را به تأثیر این فرهنگ بر آثار مزون کارتیه که در اوایل قرن بیستم کاملاً مقابل بافت فرهنگی پاریس قرار می‌گرفت، در برمی‌گیرد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

این نمایشگاه با تمرکز بر اوایل قرن بیستم، لویی و ژاک کارتیه، دو نوه بنیان‌گذار این خانه جواهرات تاریخی و مشهور را در مرکز داستان قرار می‌دهد. رویدادهای فرهنگی آن دوره، آن را به بخش مهمی از تاریخ کارتیه تبدیل کرده است. در آغاز قرن بیستم پاریس به یک مرکز تجاری مهم برای آثار هنری اسلامی تبدیل شد. انقلاب مشروطه در ایران و بعدازآن تجزیه امپراتوری عثمانی، منجر به ورود شاهکارهای هنر اسلامی به پاریس شد.

هم‌زمان مطالعه هنر اسلامی به‌عنوان یک رشته دانشگاهی در اروپا در حال ظهور بود و در همین زمینه نمایشگاه‌هایی در رابطه با هنر اسلامی در اروپا ترتیب داده شد.

این رویدادهای فرهنگی تأثیری ماندگار بر برادران کارتیه گذاشت و در بخش نخست این نمایشگاه طراحان و اماکنی که برای الهام گرفتن به آن‌ها مراجعه کردند مورد بررسی قرار می‌گیرند. فرم‌های الهام‌گرفته از هنر اسلامی نیز در بخش دوم نمایشگاه مورد توجه قرار می‌گیرد.

نمایش پویانمایی‌های دیجیتالی روی صفحه‌های بزرگ در شبستان بُعد دیگری به این نمایشگاه افزوده و به‌صورت سه‌بعدی به بازدیدکنندگان الهامی که در پس هر قطعه وجود داشت و بُعد فنی جواهرات را نشان می‌دهد.

این نمایشگاه پیوند بین هنر اسلامی و کارتیه را که امروزه نیز به همان اندازه قدرتمند است، با نگاهی دقیق به اشکال هندسی آشنا جشن می‌گیرد. این اشکال هم در طرح‌های نمادین جواهرات و هم در طراحی جذاب خود نمایشگاه به چشم می‌خوردند.

بیشتر از فرهنگ و هنر