افزایش آمریکایی‌های بی‌فرزندی که اصلا به فکر بچه‌دار شدن نیستند

بر اساس یک نظرسنجی جدید، شمار زیادی وضعیت فعلی جهان را دلیل این تصمیم عنوان کردند

کارشناسان پیش‌تر هشدار داده بودند که شیوع کووید به به‌اصطلاح «توقف فرزندآوری» در آمریکا و دیگر کشورها منجر می‌شود‌ـ Pexels

نتایج تحقیقی نشان می‌دهد که شمار رو به افزایشی از بزرگسالان بی‌فرزند در آمریکا هرگز به فکر بچه‌دار شدن نیستند.

۳۸۰۰ بزرگسال ۱۸ تا ۴۹ ساله در پاسخ به تحقیق مرکز پژوهشی پیو گفتند که وضعیت جهان یکی از دلایل این طرز فکرشان است.

۴۴ درصد آن‌ها معتقد بودند که فرزندآوری در آینده نامحتمل است و این آمار از سه سال پیش، یعنی سال ۲۰۱۸، هفت درصد افزایش یافته است.

۵۶ درصد بزرگسالانی که در حال حاضر بچه ندارند، به محققان گفتند که دلیل اصلی‌شان این است که بچه نمی‌خواهند. در میان آن‌هایی که دلایل دیگری عنوان کردند، ۱۹ درصد «دلایل پزشکی» و ۱۷ درصد «دلایل مالی» را عنوان کردند.

۹ درصد دیگر گفتند که «وضعیت جهانی»، و نگرانی ۵ درصد از آ‌ن‌ها تغییرات اقلیمی و زیست‌محیطی بود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

۷۴ درصد ۱۸ تا ۴۹ ساله‌هایی که بچه دارند به محققان گفتند که احتمال آوردن فرزندی دیگر وجود ندارد و ۶۳ درصد از آن‌ها مخالف داشتن بچه‌های بیشتر بودند.

در میان کسانی که دلایل دیگری را عنوان کردند، ۲۹ درصد سن، ۲۳ درصد «دلایل پزشکی»، و ۵ درصد وضعیت جهان را ذکر کردند.

کارشناسان پیش‌تر هشدار داده بودند که شیوع کووید به به‌اصطلاح «توقف فرزندآوری» در آمریکا و دیگر کشورها منجر می‌شود. میزان باروری پیش از سال ۲۰۲۰ نیز در پایین‌ترین حد بود.

ارقام نشان می‌دهد که میزان تولد در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۰، چهار درصد کا‌هش یافته است؛ این در حالی است که گزارش اخیر موسسه بروکینگز حاکی از آن است که کووید ممکن است دلیل اصلی «کاهش سریع» چهار درصدی در آمار رو به کاهش باروری در آمریکا باشد.

این رقم تا دسامبر ۲۰۲۰، تقریبا به ۴۰ هزار به‌اصطلاح «فقدان تولد» رسیده بود.

© The Independent

بیشتر از جهان