نگرانی یونیسف از افزایش ازدواج کودکان در افغانستان

شماری از خانواده‌های افغانستانی، دختران ۲۰ روزه‌ را در ازای دریافت پول برای ازدواج در آینده پیشنهاد می‌کنند

دخترانی که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال وادار به ازدواج می‌شوند، در معرض خشونت خانگی، تبعیض و سوءاستفاده قرار می‌گیرند - Javed TANVEER / AFP

شماری از خانواده‌ها، دختران ۲۰ روزه‌ را در ازای دریافت پول برای ازدواج در آینده پیشنهاد می‌کنند.

هنریتا فور، مدیر اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در بیانیه‌ای که روز جمعه ۱۲ نوامبر منتشر شد، گفته است که به‌شدت نگران افزایش ازدواج کودکان در افغانستان است.

در این بیانیه آمده است که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، ازدواج کودکان در آن کشور افزایش یافته است و شماری از خانواده‌های افغانستانی، دختران ۲۰ روزه‌ را در ازای دریافت پول برای ازدواج در آینده پیشنهاد می‌کنند.

این بیانیه افزوده است که یونیسف گزارش‌های مورد اطمینانی از خانواده‌هایی دریافت کرده است که در ازای دریافت جهیزیه دختران ۲۰ روزه را برای ازدواج در آینده پیشنهاد می‌کنند.

یونیسف گفته است به دلیل اینکه بیشتر دختران نوجوان پس از سلطه طالبان بر افغانستان اجازه ندارند به مدرسه بروند، خطر ازدواج آنان افزایش یافته است.

به باور یونیسف، آموزش بهترین راه محافظت در برابر اقدام‌های منفی مانند ازدواج و کار کودکان است. بر اساس دریافت‌های یونیسف، تعطیل شدن مدارس دختران پیامدهای خطرناکی برای آنان دارد، ازجمله ممکن است خانواده ها شمار زیادی از کودکان و نوجوانان دختررا وادار به ازدواج اجباری کنند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

هنریتا فور، مدیراجرایی یونیسف گفته است این سازمان همراه با شرکای خود تلاش می‌کند تا در مورد خطر ازدواج زودهنگام، به مردم آگاهی بدهد.

به گفته هنریتا فور، دخترانی که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال وادار به ازدواج می‌شوند، کمتر به آموزش در مدرسه ادامه می‌دهند و بیشتر در معرض خشونت خانگی، تبعیض و سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

یونیسف در سه ماه اخیر کمک به آواره‌ها، نیازمندان و خانواده‌هایی را که در معرض خطر قحطی شدید قرار دارند افزایش داده است و تاکنون به هزاران خانواده پول نقد کمک کرده است. این سازمان گفته است که به روند کمک‌هایش در افغانستان سرعت می‌بخشد.

هنرینا فور گفته است یونیسف هم‌چنان قصد دارد با رهبران مذهبی همکاری و گفتگو کند تا اطمینان حاصل شود که آنان در عقد نکاح دختران نوجوان مشارکت ندارند.

یونیسف از طالبان خواسته است که اقدام‌های مشخصی را برای حمایت و حفاظت از آسیب‌پذیری خانواده‌ها و دختران انجام دهند و همچنین بدون اتلاف وقت به دختران اجازه دهند که به مدرسه برگردند.

یونیسف تخمین زده است که حدود ۲۸ درصد از زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله افغانستان پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند.

پیش از فروپاشی دولت پیشین افغانستان و مسلط شدن طالبان بر آن کشور نیز یونیسف در گزارشی از ۱۸۳ مورد ازدواج کودکان و ۱۰ مورد فروش کودکان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در استان‌های هرات و بادغیس خبر داده بود. به گزارش یونیسف، این کودکان دختر بین ۶ ماه تا ۱۷ سال سن داشتند.