مقاومت‌گران بغلان: طالبان در روستای اندراب حتی کودکان را تیرباران کردند

پس از جبهه مقاومت ضد طالب در پنجشیر، مقاومتگران اندارب هم در برابر طالبان ایستاده‌اند و مبارزه می‌کنند

جبهه مقاومت‌ در برابر طالبان در روستای اندراب استان بغلان با انتشار ویدیویی تازه از ادامه ایستادگی و مبارزه در برابر طالبان خبر داد و گفت طالبان در کنار کشتن افراد غیرنظامی، حتی کودکان را در اندارب تیرباران کردند و هنوز هم به جنایت‌های خود ادامه می‌دهند.

غنی اندرابی، یکی از فرماندهان برجسته جبهه مقاومت ملی استان بغلان روستای اندراب در ویدیویی تازه‌منتشرشده، در باره رفتار ظالمانه طالبان علیه مردم عادی و حتی کودکان اندرابیگفت: «طالبان و پاکستانی‌ها با اشغال افغانستان ده‌ها پیر، جوان و غیرنظامی را در بغلان و به ویژه روستای اندراب تیرباران کردند و حتی اطفالشان را نیز کشتند. ما به مردم خود وعده می‌دهیم که در برابر طالبان مبارزه می‌کنیم تا آنان را شکست بدهیم.»

فرمانده اندرابی، افغانستان را از سوی طالبان و پاکستانی‌ها اشغال‌شده خواند و بر ادامه مبارزاتشان تاکید کرد و گفت: «طالبان با ورود به بغلان، بزرگان چندین روستا را از بین بردند و هنوز هم جنایتشان ادامه دارد.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

پس از جبهه مقاومت ضد طالب در پنجشیر، مقاومتگران اندارب هم در برابر طالبان ایستاده‌اند و با این گروه مبارزه می‌کنند. آنان می‌گویند تا شکست طالبان و گرفتن حق مظلومین از طالبان دست از مبارزاتشان بر نمی‌دارند.

گفتنی است که مقاومتگران اندراب تحت جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود، علیه طالبان می‌جنگند.

جبهه مقاومت ملی پنجشیر تنها جبهه‌ای است که همچنان در برابر طالبان می‌جنگد و تاکید می‌کند که تا زمان شکست طالبان و رسیدن افغانستان به صلح و ثبات پایدار به مبارزه ادامه خواهد داد.