استعفای وزیر خارجه هلند بر سر بحران مهاجران افغان

صدها شهروند هلند، که بسیاری از آنها در افغانستان به دنیا آمده‌اند نتوانستند به فرودگاه کابل برسند

 سیرگید کاگ، وزیر امور خارجه هلند- Bart Maat / ANP / AFP

وزیر امور خارجه هلند روز پنجشنبه استعفا کرد.

اکثریت نمایندگان پارلمان هلند روز پنجشنبه گفتند که سیرگید کاگ در بیرون بردن پناهندگان از افغانستان عملکرد رضایت بخشی نداشته است.

اعضای پارلمان هلند از همه احزاب گفتند که خانم کاگ بابت واکنش کُند دولت هلند در پاسخگویی به هجوم طالبان و قصور در فراهم آوردن امکان هزاران شهروند افغان که می‌توانستند واجد شرایط پناهندگی در هلند باشند، مسئول است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

خانم کاگ گفت: «پارلمان به این نتیجه رسیده که کابینه غیر مسئولانه رفتار کرده‌است. اگر سیاست وزیر [خارجه] مورد قبول نیست، وزیر باید برود.»

در دو هفته پایانی ماه اوت، هواپیماهای نظامی هلند حدود ۲۱۰۰ نفر را از افغانستان به کشورهای همسایه، و حدود ۱۷۰۰ نفر از آنها را به هلند انتقال دادند.

اما صدها شهروند هلند، که بسیاری از آنها در افغانستان به دنیا آمده‌اند نتوانستند به فرودگاه کابل برسند. شمار نامشخصی از افغان‌هایی که برای نظامیان غرب، رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی کار می‌کردند نیز جا ماندند.

خانم کاگ قبلا هماهنگ‌‌کننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان بود، و پیش از آن رئیس هیئتی از سازمان ملل بود که بر نابودی سلاح‌های شیمیایی دولت سوریه نظارت داشت.

بیشتر از جهان