افزایش شمار کودکان کار در جهان در چهار سال گذشته

تعداد کودکان کار در جهان به ۱۶۰ میلیون نفر رسیده است

کودکان ۵ تا ۱۱ ساله بیش از نیمی از این کودکان کار را تشکیل می‌دهند- ISSOUF SANOGO / AFP

صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، و سازمان بین‌المللی کار در گزارشی مشترک اعلام کردند شمار کودکان کار در جهان در طول چهار سال گذشته افزایش یافته است.

در این گزارش گفته شده است طبق برآوردهای جهانی تعداد کودکان کار به ۱۶۰ میلیون نفر افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش ۸.۴ میلیونی در طول چهار سال گذشته است.

۶۳ میلیون دختر و ۹۷ میلیون پسر در سراسر جهان در آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی در میان کودکان کار بوده‌اند، که این رقم یعنی تقریبا از ۱۰ کودک یکی مشغول به کار است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

نکته قابل توجه دیگر این گزارش این است که کودکان ۵ تا ۱۱ ساله بیش از نیمی از این کودکان کار را تشکیل می‌دهند.

طبق آماری که در این گزارش آمده است، حدود ۷۰ درصد کودکان کار در جهان در بخش کشاورزی، ۲۰ درصد در بخش‌ خدمات و ۱۰ درصد در بخش صنعت کار می‌کنند.

رشد جمعیت، فقر شدید، نبود تدابیر محافظتی اجتماعی مناسب، از عوامل اصلی این افزایش عنوان شده است.

این دو نهاد می‌گویند وضعیت در همه‌گیری کرونا بدتر شده و اگر اقدامی فوری انجام نشود، ۹ میلیون کودک دیگر تا پایان ۲۰۲۲ در معرض خطر ورود به بازار کار قرار می‌گیرند.

آنها همچنین هشدار داده‌اند پیشرفت جهانی برای پایان دادن به کار کودکان برای نخستین بار در دو دهه گذشته متوقف شده است.