یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که از هر ۱۰ نوجوان یک نفر دارای هویت جنسیتی متفاوت است

«هرکه خود را از نظر جنسی متفاوت می‌بیند، لزوما دگرباش نیست»

پرسش‌نامه این پژوهش نسبت به قبلی‌ها فراگیرتر بود-Jose CABEZAS / AFP

یک پژوهش جدید حاکی از آن است که تقریبا یک  نفر از هر ده نوجوان خود را از نظر جنسی متفاوت توصیف می‌کند. این آمار به مراتب بیشتر از برآوردهای پیشین است. 

این تحقیقات که هفته‌ گذشته در نشریه «پیدیَتریکس» منتشر شد، بر تحلیل پرسشنامه ۳۱۶۸ دانش آموز از ۱۳ آموزشگاه در پیتزبورگ پنسیلوانیا مبتنی است که در آن ۹.۲ درصد شرکت کنندگان در این پژوهش خود را از نظر جنسیتی «متفاوت» توصیف کرده‌اند.

پژوهشگران دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه پیتزبورگ، بیمارستان کودکان پیتزبورگ، بیمارستان کودکان سیاتل، دانشکده بهداشت عمومی تی اچ چَن دانشگاه هاروارد و دانشکده طب یو سی ال اِی به منظور تعیین تعداد جوانانی که خود را از نظر جنسیتی متفاوت می‌بینند، پرسشنامه ریسکِ رفتاری (risk behaviour survey) خود را با پرسش‌های دو بخشی هویت جنسی تنظیم کردند.

نخستین سوال از نوجوان می‌پرسد: «جنسیت شما ( هنگام تولد و در شناسنامه) چیست؟» در ادامه آن، سوال دوم می‌پرسد: «کدام‌یک از این واژه‌ها توصیف دقیقی از شماست؟ (تمام عباراتی را که درست است انتخاب کنید).» گزینه‌هایی که در این مورد به جوانان داده شده است، عبارتند از: «دختر»، «پسر»، «دختر دگرباش»، «پسر دگرباش»، «همجنسگرا»، «خنثی» و «هویتی دیگر».

شبکه خبری ان بی سی می‌گوید در نظرخواهی سال ۲۰۱۷ از شرکت کنندگان خواسته شده بود با «بله»، « نه»، یا «نمی‌دانم» به این پرسش که آیا دگرباش جنسیتی هستند یا نه، پاسخ بدهند. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

دکتر کَسی کید، متخصص بیماری‌های اطفال و نوجوانان در بیمارستان کودکان پیتزبورگ و پژوهشگر ارشد آن گزارش، می‌گوید که او و همکارانش به این دلیل تصمیم به تغییر فرم پرسشنامه گرفتند که «البته هرکه خود را از نظر جنسی متفاوت می‌بیند، لزوما دگرباش نیست.»

او افزود:«نگران بودیم که ادبیات به‌کار رفته در پرسشنامه، طیف متفاوت هویت جنسی را که ما به‌ویژه در جوانان شاهدیم، دربرنگیرد.»

شبکه ان بی سی می‌گوید پژوهشگران پس از تجزیه و تحلیل داده‌های به‌روز شده، به این نتیجه رسیده‌اند که ۹.۲ درصد نوجوانان شرکت کننده در این تحقیقات به وجود «نبودِ تجانس میان جنسیتشان هنگام تولد و هویت جنسی تجربی‌شان» اشاره کرده‌اند. سی درصد شرکت کنندگان زن در این پژوهش گفته‌اند تمایلات مردانه، و ۳۹ درصد شرکت کنندگان مرد گفته‌اند تمایلات زنانه دارند. نوجوانانی که هویت جنسیتی خود را «خنثی» توصیف کرده‌اند، نیز سی درصد دیگر را تشکیل می‌دهند.    

نتیجه این پژوهش نمایانگر تنها دو درصد نارسایی در میانگین تعیین تمایلات جنسیتی در سطح کشور است که آن هم به گفته خانم کید به دلیل استفاده غلط «از روش تحقیقات یا عبارات» است.

سی ان ان به نقل از کید می‌گوید: «هدف ما درک گستردگی هویت مغایر جنسیتی (با جنسیت هنگام تولد) در میان دانش‌آموزان دبیرستان در ناحیه پیتزبورگ بود. در این راه از پرسش‌های از نظر پژوهشگران فراگیرتری در مورد جنسیت آن‌ها استفاده کردیم. ما فرض را بر این قرار دادیم که پرسش دوبخشی در مورد هویت جنسیتی دانش‌آموزان، نمایانگر گونه‌گونگی جنسیتی بیشتری نسبت به پژوهش‌های گذشته خواهد بود.»

این تحقیقات درمیان دانش‌آموزان مدارسی از نظر نژادی و اوضاع اقتصادی مختلط‌تر، افزون بر آن که نمایانگر طیف گسترده‌تری از تفاوت‌های جنسیتی در میان نوجوانان است، اهمیت دسترسی آن‌ها را به خدمات مرتبط با تایید جنسیت را نیز برجسته می‌کند. 

به گفته کید، اغلب جوانانی که در کیلینیک دانشکده رشد جنسی و جنسیت معاینه می‌شوند، «مرد و سفید پوست» هستند. این پژوهش «این پرسش را مطرح می‌کند که چرا ما بیشتر جوانان رنگین‌پوستِ از نظر جنسیتی متفاوت با هویت زنانه یا خنثی را نمی‌بینم.»

انجمن روانشناسی آمریکا گونه‌گونگی جنسیتی را «میزان تفاوت‌های هویت جنسیتی فرد، نقش جنسیتی یا جلوه آن، در مقایسه با ارزش‌های جا‌افتاده فرهنگ جنسیتی» توصیف می‌کند. 

© The Independent

بیشتر از علوم