سازمان جهانی بهداشت، اولین واکسن ساخت چین را تأیید کرد

واکسن سینوفارم تا کنون به صدها میلیون نفر در چین و کشورهای دیگر تزریق شده است

واکسن سینوفارم واکسن ساخت کشور چین است-  Robert ATANASOVSKI / AFP

سازمان جهانی بهداشت روز جمعه اعلام کرد که با کاربرد اضطراری واکسن کرونای ساخت شرکت دولتی سینوفارم چین موافقت کرده است.

این واکسن که یکی از دو واکسن ساخت چین است تا کنون به صدها میلیون نفر در چین و کشورهای دیگر تزریق شده است.

واکسن سینوفارم اولین واکسن کرونای ساخت کشوری بیرون از جهان غرب است که تأیید سازمان جهانی بهداشت را به دست می‌آورد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در عین حال، این اولین بار است که سازمان جهانی بهداشت مجوزی برای کاربرد اضطراری یک وکسن چینی برای هر بیماری عفونی را صادر می‌کند.

تأییدیه کاربرد اضطراری سازمان جهانی بهداشت نشانه‌ای از ایمنی و اثربخشی واکسن است و اجازه می‌دهد که این واکسن در برنامه جهانی کوواکس برای دادن واکسن به کشورهای تنگدست گنجانده شود.

سازمان جهانی بهداشت پیشتر واکسن‌های کرونای فایزر-بیانتک، آسترازنکا، جانسون‌ اند‌ جانسون و مدرنا را تأیید کرده بود.