چرا دو سوم رأی‌دهندگان به ترامپ از عروس ملکه‌ بیزارند؟

طرفداران بایدن و ترامپ به بیشتر اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا دید مثبتی دارند، با چند استثنا

مگان مارکل و شاهزاده هری- Tolga AKMEN / AFP

طبق نتایج نظرسنجی اکونومیست و موسسه یوگاو، ۶۲ درصد ار رأی‌دهندگان به ترامپ، نظری تا حدی یا کاملاً منفی نسبت به مگان مارکل دارند.

از کسانی که در انتخابات سال ۲۰۲۰ به ترامپ رأی دادند، ۴۶ درصد کاملاً و ۱۶ درصد تا حدی از دوشس ساسکس بدشان می‌آید.

یک چهارم حامیان وفادار ترامپ تا حدی یا کاملاً چنین نظری نسبت به دوشس دارند.

اما نظر کلی مردم آمریکا نسبت به او بسیار بهتر از طرفداران ترامپ است،‌ یعنی ۴۷ درصد آنان در مجموع دید مثبتی به وی دارند.

به نظر می‌رسد این که فرد در انتخابات ۲۰۲۰ به چه کسی رأی داده باشد، نشانه خوبی برای فهمیدن دیدگاه او نسبت به مگان مارکل است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

از سوی دیگر، ۷۲ درصد از کسانی که به جو بایدن رأی داده‌اند، نظر مثبتی نسبت به دوشس دارند و فقط ۱۴ درصد حاضران در اردوگاه دمکرات‌ها نظری منفی در مورد او دارند.

در قیاس، سه چهارم طرفداران بایدن دید مثبت، و فقط ۱۰ درصد آنان دید منفی نسبت به شاهزاده هری دارند.

۳۸ درصد حامیان ترامپ از هری خوششان می‌آید و ۴۶ درصد آنان نه.

در مجموع، طرفداران بایدن و ترامپ به بیشتر اعضای خانواده سلطنتی دید مثبتی دارند. اما از جمله استثناهای این قاعده، شاهزاده چارلز، همسرش کامیلا و شاهزاده اندرو هستند.

بر اساس این نظرسنجی ۶۶ درصد از تمامی پاسخ‌دهندگان از شاهدخت دایانای فقید خوششان می‌آمد و فقط ۹ درصد دیدگاهی منفی نسبت به او داشتند.

در اردوگاه بایدن ۷۹ درصد از دایانا خوششان می‌آمد و ۶ درصد نه، و در اردوگاه ترامپ ۶۷ درصد از دایانا خوششان می‌آمد و ۱۱ درصد خیر.

© The Independent