هر کسی را بهر کاری ساخته‌اند؟

فرضیه‌ای جدید تقسیم کار جنسیتی بین زن و مرد را معلول انقلاب کشاورزی می‌داند

نقش‌های جنسیتی، نشان می‌دهد که جوامع کشاورزی چقدر پویا بودند - pixabay

مطالعه‌ای جدید درباره افزایش نابرابری‌های جنسیتی در عصر نوسنگی نشان می‌دهد که گسترش شیوه‌های کشاورزی در سراسر اروپای حدود پنج هزار سال پیش، تقسیم کار بر محور جنسیت را در بین مردم ایجاد کرده است.

در حالی که مورخان و دانشمندان برای قرن‌ها معتقد بودند زمانی که انسا‌ن‌های اولیه به دنبال غذا می‌‌رفتند، مردان شکار می‌کردند و زنان، دانه و میوه گرد می‌آوردند، شواهدی فزاینده‌ نشان می‌دهد که تقسیم کار بر محور جنسیت ممکن است تا پیش از انقلاب کشاورزی در کار نبوده باشد.

سال گذشته برخی دانشمندان، از جمله پژوهشگرانی از دانشگاه کالیفرنیا دیویس، نتایج یک مطالعه‌ای درباره دفن یک شکارچی زن نه هزار ساله در کوه‌های آند را گزارش دادند. این موضوع نشان داد که مشارکت زنان در شکارهای بزرگ معمولا بیش از آن چیزی بوده که پیش‌تر تصور می‌شده است.

شماری دیگر از دانشمندان، از جمله از دانشگاه یورک در انگلیس نیز بیش از ۴۰۰ ابزار سنگی را که حدود پنج هزار سال پیش و در اوایل دوران نوسنگی در گورستان‌های مختلف اروپای مرکزی دفن شده‌ بودند، تجزیه و تحلیل کردند.

طبق این مطالعه که در نشریه «پی‌لاس وان» (PLOS ONE) منتشر شده است، ابزارهای یافت‌شده در گور زنان، به احتمال زیاد برای کار روی پوست حیوانات و پنهان شدن در جریان شکار مورد استفاده قرار می‌گرفته؛ در حالی که ابزارهای دفن‌شده در گور مردان، به شکار و درگیری‌های بالقوه مربوط بوده است.

محققان همچنین یک تغییر جغرافیایی در نتایج را در امتداد جهت شرقی-غربی از اسلواکی به شرق فرانسه یافتند که نشان می‌داد این تقسیم کار، با گسترش کشاورزی به سمت غرب، همبسته است. آن‌ها در مناطق شرقی، شواهدی یافتند که نشان می‌داد زنان آن زمان، بیش از مردان در حال جابه‌جایی بوده‌‌اند و هم در گور زنان و هم در گور مردان، جواهرات ساخته شده از صدف همراه با فرد مرده، دفن می‌شده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

برعکس، باستان‌شناسان دریافتند که در غرب، مردان بیشتر در حال جابه‌جایی بوده‌اند و ابزارهایی که در گور آن‌ها است بیش از موارد یافت شده از گور زنان، با شکار مرتبط است.

بر اساس این یافته‌ها، محققان این فرضیه را طرح می‌کنند که تقسیم کار بر محور جنسیت ممکن است بخشی اساسی از انتقال به کشاورزی در جوامع بشری بوده باشد.

به گفته پنی بیکل، یکی از نویسندگان این مطالعه از گروه باستان‌شناسی دانشگاه یورک، نقش‌های جنسیتی، بدون این که نشانه‌ای از نابرابری‌های جنسیتی اولیه باشند، نشان می‌دهد که جوامع کشاورزی چقدر پویا بودند و چقدر از تفاوت در مهارت‌های اعضای جامعه خود آگاهی داشتند: «وظایفی که به زنان واگذار می‌شد، کار سخت دستی بود و مکمل کار مردان، به عنوان همکاران برابر آن‌ها در جامعه، بود. این واقعیت که شما این اشیا را در گورهای زنان و مردان مشاهده می‌کنید، نشان می‌دهد که آن ابزارها چقدر برای این مشاغل ارزشمند بوده‌اند.»

در حالی که ممکن است ابزارهای مورد تحلیل‌ در آن مطالعه، الزاما به افرادی که با آن‌ها به خاک سپرده شده‌اند، تعلق نداشته باشند اما باستان‌شناسان معتقدند که این اشیا، احتمالا برای نشان دادن فعالیت‌های مختلف مردان و زنان انتخاب شده‌اند.

محققان معتقدند که این یافته‌ها می‌تواند عوامل پیچیده‌ای را که موجب افزایش نابرابری‌های جنسیتی در عصر نوسنگی شده و نیز ارتباط آن‌ها با تقسیم کار در طی انتقال به عصر کشاورزی را بیش از پیش روشن کند.

© The Independent

بیشتر از زندگی