همراه با تظاهرات‌کنندگان در همبستگی با زنان علیه آزار جنسی

از خواسته‌های این جنبش، آموزش مقابله با زن‌ستیزی به پسران در مدارس و مراکز آموزشی است

Joël SAGET / AFP -زنان در سراسر بریتانیا گرد هم آمدند و علیه آزار جنسی و خشونت جنسی بسیج شدند

روز شنبه، سوم آوریل، با صدها نفری که از میدان ترافالگار تا مجلس بریتانیا علیه آزار جنسی زنان راهپیمایی می‌کردند همراه شدم تا ضمن اعلام همبستگی با آن‌ها، وقایع راهپیمایی را هم ثبت و ضبط کنم.

راهپیمایی ۹۷ پس از اعلام نتایج پیمایش جدید سازمان زنان ملل متحد شاخه بریتانیا در مورد گستره این مشکل برگزار شد. این پیمایش نشان داد ۹۷ درصد زنان ۱۸ تا ۲۴ ساله و ۸۰ درصد زنان در تمام سنین، در فضاهای عمومی آزار دیده‌اند.

پس از قتل سارا اورارد، زنان در سراسر کشور گرد هم آمدند و علیه آزار جنسی و خشونت جنسی بسیج شدند و ضمن ابراز خشم و اندوه، بحث امنیت زنان و زن‌ستیزی را بار دیگر در عرصه عمومی مطرح کردند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

نماینده این گروه به من می‌گوید که شمار شرکت‌کنندگان در راهپیمایی ۹۷، «از حد یک آمار ساده بسیار فراتر بود. در این راهپیمایی، همه زنان و جنسیت‌های به حاشیه رانده شده، حضور دارند. ما برای ایجاد تغییرات نظام‌مند فرهنگی مبارزه می‌کنیم. می‌خواهیم صدای نهادهای مردمی و کنشگران به گوش برسد و زحمت‌‌هایشان نمایان شود. می‌خواهیم جمعی تشکیل دهیم که نماینده همه اقشار باشد و به مسائل درهم تنیده زنان (اشکال گوناگون لایه‌های اجتماعی همچون طبقه، گرایش جنسی، سن، دین، آیین، ناتوانی و جنسیت جدا از یکدیگر وجود ندارند بلکه در هم تنیده‌اند) توجه داشته باشد.»

از جمله موارد مطرح شده در فهرست خواسته‌های این جنبش، آموزش به پسران در مدارس و مراکز آموزشی است تا از سن کم، ضد زن‌ستیزی باشند. همچنین اجرای سیاست برخورد شدید با کوچکترین موارد آزار جنسی در محیط‌های کار و جرم‌انگاری آزار جنسی در عرصه عمومی و امن‌تر کردن محیط عمومی شبانه برای زنان، از جمله با اجرای مقرراتی برای جلوگیری از تجاوز از طریق خوراندن نوشیدنی مسموم، از دیگر مطالبه‌ها است.

این جنبش همچنین خواستار توقف نگاه از دریچه زن‌ستیزانه و نژادپرستانه به زنان در رسانه‌ها شده است و از مردان می‌خواهد به حرف زنان گوش دهند، در رفتار خود بازنگری کنند و دوستانشان را نیز به این کار دعوت کنند.

این نهادها، در رابطه با اجرای این مقررات، بازتوزیع بودجه و اختصاص آن را به نهادهایی که اقشار مختلف راهبری می‌کنند، خواستار شده‌ است. آنان می‌گویند باید در اجرای الگوهایی برای تامین امنیت زنان و جلوگیری از اذیت و آزار جنسی و خشونت خانگی، سرمایه‌گذاری کرد.

سازمان زنان ملل متحد شاخه بریتانیا، همچنین با نوشتن نامه‌ای سرگشاده، درخواست ایجاد فضاهای عمومی امن‌تر و فراهم آوردن امکان حضور در آن‌ها برای همه را مطرح کرده است. برای اطلاعات بیشتر به نشانی زیر رجوع کنید:

 www.unwomenuk.org/safe-spaces-now

© The Independent