«هزار صدا برای صلح فراگیر» در افغانستان

جامعه مدنی افغانستان می‌خواهد روند صلح فراگیرتر شود

بیش از هزار نفر در کابل در «همایش ملی صلح» گردهم آمده تا بحث صلح را از محدوده رهبران و احزاب سیاسی به احاد جامعه افغانستان گسترش دهند. 

نگرانی‌ها مبنی بر تقسیم قدرت در میان چند جناح سیاسی با طالبان و چشم‌پوشی از خواسته‌های اصلی اکثر مردم افغانستان در روند صلح این کشور دارد جدی‌تر می‌شود. 

گروه طالبان و رهبران سیاسی افغانستان ماه آینده در استانبول درباره تقسیم قدرت و نقشه‌ راه سیاسی آینده کشور گفت‌وگو و احتمالا تصمیم‌گیری خواهند کرد. 

در این همایش که به ابتکار «مکانیسم افغانستان برای صلح همه‌شمول» برگزار شده، زنان، اقلیت‌ها، جوانان، قربانیان جنگ، معلولان، بزرگان قومی، بخش خصوصی، عالمان دینی و نهادهای جامعه مدنی شرکت کرده‌اند تا صدایشان را برای صلح همه شمول بلند کنند. 

برگزارکنندگان این همایش که یک گروه غیروابسته است با شعار «هزار صدا برای صلح همه شمول» این کارزار را راه‌اندازی کرده‌اند. 

لیلما ناصری، رئیس هیات رهبری مکانیسم افغانستان برای صلح همه‌شمول، در بخشی از این گردهمایی گفت: «این پیام و خواست واضح ما برای کسانی است که در هفته پیش رو در استانبول گردهم می‌آیند. صلح پایدار به معنای صلح همه‌شمول است و یگانه راه برای آوردن صلح پایدار از طریق روند همه‌شمول امکان‌پذیر است و به همین دلیل مردم افغانستان خواهان مشارکت و سهم‌گیری در این روند هستند.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

تلاش‌های زیادی در جامعه مدنی انجام می‌شود تا دیدگاه اقشار وسیع‌تر مردم در روند صلح این کشور بازتاب داده شود. 

خیلی از جریان‌های جامعه مدنی نگران توافقات سریع صلح بدون تاکید بر حفظ دستاوردهای ۲۰ساله اخیر کشور هستند و مطمئن نیستند که طالبان تغییر کرده و آماده زندگی مسالمت‌آمیز در جامعه نوین افغانستان شده‌اند. 

این دیدگاه مورد حمایت گسترده‌ای قرار دارد و از جمله اتحادیه اروپا کمک‌های آینده خود را به افغانستان با احترام به حقوق بشر و حفظ دستاوردهای این کشور مشروط کرده است. 

اروپا نیز در تازه‌ترین مورد از این گردهمایی اعلام حمایت کرد و گفت: «اتحادیه اروپا حامی قوی روند صلح جامع در افغانستان است و صداها و نگرانی‌های مردم افغانستان از جمله زنان و اقلیت‌ها را بازتاب می‌دهد.» 

انتظار می‌رود زمان برگزاری نشست سرنوشت‌ساز استانبول به زودی اعلام شود که مسیر حرکت سیاسی افغانستان را در آینده مشخص خواهد کرد.