سال گاب! و حاجی‌فیروز حاضر جواب

عیدتون مبارک، عیدتون مبارک – تا رفع کرونا، فاصله سه چارک

ارباب خودم سال سال گاوه - بده ماچو که سال عشق و لاوه

ارباب خودم سلامو علیکم
ارباب خودم دمبتو بالا کن
 
امسال تو شدی اربابِ ارباب
اربابِ خودم عالیجناب گاب!
 
ارباب خودم سال سال گاوه
بده ماچو که سال عشق و لاوه
 
- بشینه متهم دادگاهه اینجا
*حرف حق زدن گناهه اینجا !
 
- خودت را معرفی کن * حاجی فيروز
- بگو عنوان شغلی * پيک نوروز  
 
- چه می‌کردی بگو در دوره شاه
* نبود اوضاع من بر طبق دلخواه
 
 نبودم جزو آیات الهی 
نديدم وجهي از دربار شاهی
 
به خلق‌الله پشتم بود محکم
به پیش شاه و شهبانو نشد خم 
 
نکرده ماچ دست همسر شاه
و بعدش نیز دست آیت‌الله
 
ندادم ریش خود را دست اوقاف
نبودم شیخ و روحانی علاف
 
نه اهل تعزیه بودم نه روضه
نه پاانداز بودم توی حوزه
 
برای مردها از هر سلیقه
ندادم در حرم ترتیب صیغه
 
نکردم چون شما کار خلافی
نه پستویی، نه کانون عفافی
 
- تو غافل از نماز صبح و ظهری
به پیشانی نداری جای مهری
 
*آهان این علتش مهر و سجوده؟ 
گمان کردم زده بالا ز روده!
 
- چرا چون من عبا بر تن نداری؟ 
* نخواهم گیرم از امت سواری
 
- بنه عمامه کز جرمت بکاهم
 *شرف دارد بر عمامه کلاهم

- ندانی من چه در عمامه دارم
* من از آن بیش در پیژامه دارم 
 
- چرا رخت تن‌ات سرخ است و خونين؟ 
نداني جامه شمری بود اين؟  
 
*اگرچه بوده بد، شمر ستمگر 
درآمد داشت بهر اهل منبر
 
امام سومین خونین تن افتاد 
ولی نان شما در روغن افتاد
 
- شنیدم در شب چارشنبه سوری
رو آتیش می‌پری اونم چه جوری
 
* شمام اونشب بیاین ملحق به ماشین
که تمرین جهنم کرده باشین
- ز «ارباب خودم» منظور تو کیست؟
گر آمریکا و روس و انگلیس نیست؟
 
-*عجب! این‌ها که ارباب شمایند 
همیشه در تب و تاب شمایند
 
مرتب تا به آن‌ها می‌رسد نفت
 چه غم دارند بر ملت چه ها رفت
 
چنان با شرقی و غربی شریکید
که هی با همدگر در کار نیکید
 
چنان رفتید با هم توی پستو
که تویش مانده سقراط و ارسطو 
 
شما میدین و اون‌ها میکنن کیف
میشه اموال مردم این میون حیف
 
- چه شخصي مرجع تقليدتان است؟ 
*اخيراً ممد خرداديان است 
  
- چرا قر می‌دهی توی خيابان؟ 
* نباشم اهل قر دادن به پنهان 
 
- چرا داريه زنگی در کف‌ات هست؟ 
*بده حکمی، بِبُرّندم دو تا دست
 
- چرا آواز می‌خوانی مرتب؟ 
*بده حکمی بدوزندم دو تا لب 
 
- چرا هي می‌روی اينجا و آنجا؟ 
 *بده حکمی به قطع هر دو تا پا
 
- بیا بگذر ز شغل حاج فیروز
اورانیوم غنی کردن بیاموز!
 
* من از جنگ و اتم اندر فغانم
اورانیوم غنی کردن ندانم
 
- بیا همکار شو با اطلاعات
*جاسوس خودتی ارواح بابات
 
من دنبال این کارا نمیرم
چون شرف داره نان و پنیرم 
 
- اگر خواهی ز ما حکم برائت 
بکن از آنچه می‌گويم اطاعت  
 
مواظب باش وقتی می‌دهی قر 
نمالد باسن‌ات بر شرع حاضر  
 
به وقت ديم ديريم ريم، دام دارام رام 
نگيره داريه زنگيت به اسلام  
 
هرآنچه در خيابان درمياری
همه را شب به شب اينجا بياری  
 
- پس از کسر سه‌چارم سهم رهبر 
و يک‌چارم من و آيات ديگر  
 
هرآنچه ماند باقی، سهم سرکار  
برو شکر خدا کن. حق نگهدار!
 
* ببینم! حضرت قاضی خوش‌فهم
قرش را من دهم تو می‌بری سهم؟
 
مگر مردک خودت باسن نداری؟
مگر تو گنده‌تر از من نداری؟
 
کمی خیر سرت آنرا بجنبان
همش از باسن مردم نخور نان!
***
ارباب خودم ارباب بی ارباب
دادگاهو ولش کن منو دریاب 
 
ای آخوندکِ حجت و آیت
حقوق بشرو بکن رعایت
 
جمع کن پس از این توپ و تشر را
یاد بگیر ره و رسم بشر را
 
دیگه بیرون نیا از توی خونه
بذار محیط‌زیست سالم بمونه
 
ملت خودم سال سال گابه
آقا خسته شد می‌ره بخوابه
 
عیدتون مبارک عیدتون مبارک
تا رفع کرونا، فاصله سه چارک
 
 
***
 
دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه