پاپ و زنان؛ اجرای مراسم نیایش آری، مقام کشیشی هنوز نه

زنان می‌توانند قاری و دستیار کشیش باشند

زنان در کلیسای کاتولیک اجازه تقسیم نان مقدس و شراب را دارند - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

پاپ فرانسیس قانون کلیسای کاتولیک را تغییر داد تا به زنان اجازه دهد در آیین عشای ربانی دعا بخوانند و نان و شراب مقدس توزیع کنند، این اقدام گامی رو به جلو برای برابری زن و مرد است و جلوی اسقف‌های محافظه‌کار را خواهد گرفت، زیرا زنان را از تصدی چنین منصب‌هایی منع می‌کردند. 

این فرمان روز دوشنبه واتیکان اشاره کرد که این قبیل منصب‌ها اساسا با اجازه به زنان برای انتصاب به کشیشی متفاوت هستند چراکه امری است که هنوز اجازه آن داده نشده است. 

واتیکان تاکید کرد عنوان‌های مذکور که رسما به عنوان قاری و دستیار کشیش شناخته می‌شوند، «اساسا متفاوت» از انتصاب رسمی فرد به مقام کشیشی است. 

تارنمای خبری رسمی واتیکان با گزارش این فرمان گفت زنان اکنون سال‌ها است که بعضی از این وظایف را تحت اختیار اسقف‌های محلی انجام داده‌اند ولی تاکنون فرمان سراسری پاپ را در این باره به همراه نداشت. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

این تارنما از پاپ فرانسیس که در نامه این حکم درباره تصمیم خود نوشت، نقل قول کرد: «در پرتو تجدید میثاق شورای دوم واتیکان، ضرورت این ماجرا امروز بیش از همیشه احساس می‌شود تا عشای ربانی تولیت مشترک تمام اعضای تعمید داده شده کلیسا در آن کشف و برقرار شده و هدف برابری بین زن و مرد به نحوی ویژه دنبال شود.» 

پاپ فرانسیس گفت بسیاری از اسقف‌های سراسر دنیا اظهار داشته‌اند که «مجموعه قوانین کنونی» «باید به مقتضای زمانه» تغییر کند. 

این فرمان در حالی صادر شد که پاپ تحت فشار برای اجازه به زنان است تا  بتوانند شماس شوند. شماس، منصبی رسمی است که بسیاری از وظایف کشیش را برعهده دارد، مانند اجرای مراسم عروسی، غسل تعمید، و مراسم ختم. در حال حاضر این منصب‌ها فقط به مردان تعلق می‌گیرند. 

پاپ همچنین کمیته دیگری متشکل از متخصصان را تشکیل داد تا درباره امکان شماس شدن زنان تحقیق کنند چرا که کمیته اول، از رسیدن به اجماع بازماند. 

هواداران شمول زنان در جمع شماس‌ها می‌گویند انجام چنین کاری به زنان قدرت بیشتری در کلیسا و اداره آن می‌دهد و همچنین مشکل کمبود کشیش را در بسیاری از نقاط دنیا رفع می‌کند. 

مخالفان می‌گویند اجازه به چنین کاری یک گام اولیه و محتمل به سمت کشیش شدن زنان است. 

گزارش‌های تکمیلی از سایر آژانس‌های خبری

© The Independent

بیشتر از جهان