دو وزیر پیشنهادی دیگر از سوی مجلس افغانستان رد شدند

روند رای دهی مجلس نمایندگان افغانستان به وزرای پیشنهادی حکومت پایان یافت

پارلمان افغانستان- طلوع نیوز

مجلس نمایندگان افغانستان امروز صلاحیت پنج وزیر پیشنهادی حکومت افغانستان را بررسی کرد و به دو وزیر پیشنهادی دولت رای نداد.

حد نصاب لازم برای رأی‌گیری ۲۴۲ رأی و آرأ مورد نیاز۱۲۲ رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی بود. از میان شش نامزد وزارت، سه تن آنان از مجلس نمایندگان رای اعتماد به دست آوردند.

رنگینه حمیدی، نامزد وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش افغانستان با کسب ۱۱۴و مجیب‌الرحمن کریمی، وزیر پیشنهادی برای وزارت احیا و انکشاف روستاها با کسب ۱۱۸ رأی دو نامزدی بودند که نتوانستند رأی اعتماد مجلس نمایندگان را به دست آورند.

 علاوه بر این دو وزیر، اجمل احمدی، رئیس پشنهادی حکومت برای بانک مرکزی افغانستان نیز با کسب ۷۲ رأی نتوانست مورد تأیید مجلس نمایندگان واقع شود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

احمدجواد عثمانی با گرفتن ۱۴۵ رأی به‌عنوان وزیر بهداشت، محب‌الله صمیم با گرفتن ۲۰۹ رأی به‌عنوان وزیر امور سرحدات و قبایل و کریمه حامد فاریابی با گرفتن  ۱۳۶ رأی اعتماد به‌عنوان وزیر اقتصاد، از سوی مجلس نمایندگان افغانستان تایید شدند.

روند رای‌گیری وزیران پیشنهادی حکومت از سوی مجلس نمایندگان  بعد از اتهام به اعضای مجلس به فساد اداری از سوی امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، با اندک تاخیر از سرگرفته شد و امروز  پایان یافت. ازجمله ۲۲ وزیر و دو رئیس پیشنهادی حکومت ۴ وزیر و یک رئیس رد شدند.  

دولت افغانستان در چند روز گذشته کوشید که اختلافاتش را با قوه مقننه حل کند تا روند اخذ رای اعتماد به وزیران پایان یابد.

بیشتر از جهان