کمیته روابط خارجی پارلمان کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران پیشنهاد کرد

از دولت کانادا خواسته شده تا سپاه پاسداران در لیست نهادهای تروریستی قرار داده شود

کمیته روابط خارجی و توسعه بین‌المللی پارلمان کانادا، روز سه‌شنبه ۱۸ ژوئن نتایج گفتگوهای انجام شده در هفته «پاسخگو کردن» ایران در زمینه نقض حقوق بشر را منتشر کرد.

در پیشنهادهای کمیته روابط خارجی پارلمان کانادا، از دولت این کشور خواسته شده تا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در لیست نهادهای تروریستی قرار داده شود و برخی از افراد این نهاد تحریم شوند.

در جریان هفتمین هفته «پاسخگو کردن» ایران برای نقض حقوق بشر، که از روز ۹ تا ۱۶ ماه مه گذشته در محل پارلمان کانادا، در شهر اتاوا برگزار شد، چند تن از فعالان سیاسی، حقوق‌دانان، کارشناسان محیط زیست و فعالان اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی، در جلسات متعدد، در باره نقض حقوق بشر در ایران، مقابل اعضای کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان کانادا شهادت دادند.

کمیته فرعی ناظر بر رعایت حقوق بشر در پارلمان کانادا، که اعضای آن از نمایندگان همه احزاب سیاسی کانادا در پارلمان این کشورتشکیل شده، برگزارکننده جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ از شاهدان در زمینه نقض حقوق بشر در ایران بود.

هفته «پاسخگو کردن» ایران در زمینه نقض حقوق بشر از ۷ سال پیش در پارلمان کانادا برگزار می‌شود و در پایان جلسات گفتگو و مشاوره، پیشنهادهای کمیته رسماً به دولت کانادا ارائه می‌شود تا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.

در گزارش روز ۱۸ ژوئن کمیته روابط خارجی کانادا به دولت ۴ پیشنهاد مشخص مورد تأکید قرار گرفته است:

در نخستین پیشنهاد از دولت کانادا خواسته شده براساس قوانین جاری این کشور، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را در لیست نهادهای تروریستی قرار دهد و تحریم‌های هدفمندی را علیه برخی از افراد مسئول در نهاد سپاه پاسداران، که عامل نقض فاحش حقوق بشر در ایران بوده‌اند، بر طبق قانون عدالت برای قربانیان (قانون معروف به سرگئی مگنیتسکی) اعمال کند.

دومین بخش از گزارش کمیته روابط خارجی پارلمان کانادا به حمایت از نازنین زاغری- رتکلیف، شهروند ایرانی- بریتانیایی که در زندان اوین اعتصاب غذا کرده اختصاص دارد. در این بخش تأکید شده کمیته روابط خارجی پارلمان کانادا نگران سلامتی نازنین زاغری و همسرش آقای ریچارد رتکلیف است که او نیز از چند روز پیش در مقابل سفارت ایران در شهر لندن دست به اعتصاب غذا زده است.

ریچارد رتکلیف یکی از شاهدان شرکت کننده در جلسات هفته رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران، در کمیته روابط خارجی پارلمان کانادا بود.

کمیته روابط خارجی پارلمان کانادا همچنین خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی در ایران شده است.

در پایان گزارش پیشنهادی کمیته روابط خارجی پارلمان کانادا از دولت این کشور خواسته شده پاسخ قابل قبولی به پیشنهادهای فوق ارائه دهد.

* قانون مگنیتسکی سال ۲۰۱۷ در پارلمان کانادا به یاد سرگئی مگنیتسکی، یک وکیل روس تصویب شد. این وکیل روس پس از بازداشت در زندانی در روسیه درگذشت و مرگ مشکوک او بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی جهان داشت.

قانونی که به نام سرگئی مگنیتسکی در پارلمان کانادا تصویب شده به دولت این کشور اجازه می‌دهد، تحریم‌های گسترده‌ای علیه ناقضان حقوق بشر در کانادا اجرا کند.

بیشتر از