بریتانیا مقررات قرنطینه برای مسافران به فرانسه، یونان و اسپانیا را لغو می‌کند

مسافرانی که از فرانسه، یونان و اسپانیا وارد بریتانیا می‌شوند مجبور به قرنطینه ۱۴ روزه خود نیستند

Jeffrey GROENEWEG / ANP / AFP

دولت بریتانیا  تایید کرده که به منظور تسهیل مقررات قرنطینه کشور، از این زمان به بعد مسافرانی که از فرانسه، یونان و اسپانیا وارد بریتانیا می‌شوند مجبور به قرنطینه ۱۴ روزه خود نیستند.

مسئولان یک سیستم رنگ‌بندی را جایگزین قرنطینه ۱۴ روزه کرده‌اند که طبق آن کشورها بر اساس میزان شیوع ویروس کرونا در آن‌ها در رده بندی سبز، نارنجی و قرمز قرار می‌گیرند.  

قرار است وزارت‌خارجه بریتانیا نیز از هفته آینده و همزمان با برداشته شدن مقررات قرنطینه ۱۴ روزه مسافران، هشدارهای خود را در مورد منع کلیه سفرها جز سفرهای ضروی برای کشورهایی که در رده سبز و نارنجی قرار دارند، لغو کند.

این خبر به روز خواهد شد.

© The Independent

بیشتر از جهان