برای ساخت تمدن در مریخ دست‌کم ۱۱۰ نفر باید به این سیاره اعزام شوند

یک مطالعه کوشیده تا دریابد که چه تعداد افراد و چه مقدار منابع برای اسکان در سایر نقاط عالم مورد نیازاست

JORGE GUERRERO / AFP

طبق تحقیقات انجام شده، برای ایجاد یک تمدن خودپایدار در سیاره مریخ، بشر باید حداقل ۱۱۰ نفر را به آنجا بفرستد.

یک مطالعه کوشیده تا دریابد که چه تعداد افراد و چه مقدار منابع برای اسکان در سایر نقاط عالم مورد نیازاست.

این مقاله که توسط ژان مارک سالوتی در موسسه پلی تکنیک ملی بوردو نوشته شده است، سعی دارد این سوال را با استفاده از مدل‌سازی ریاضی حل کند. او می‌کوشد تا حداقل تعداد افرادی که قرار است روی این سیاره زندگی کنند و همچنین شیوه خودپایدار مورد نیاز برای ادامه زندگی را کشف کند.
او دریافته است که حداقل تعداد افراد مورد نیاز ۱۱۰ نفر خواهد بود و داشتن تعداد بیشتری از افراد محاسبات را تغییر خواهد داد.

وی همچنین این نکته را خاطرنشان کرد که موفقیت این افراد به عوامل مختلف بستگی دارد، از جمله این که چقدر با یکدیگر همکاری کرده و زمان و منابع خود را با هم سهیم خواهند شد.

پروفسور سالوتی خاطرنشان کرد: این سوال در حال حاضر تا حد زیادی نظری است، اما می‌تواند تأثیرات قابل توجهی برای آینده بشریت داشته باشد. او تاکید کرد، ممکن است زندگی روی زمین، روزی توسط «برخی از اتفاقات فاجعه‌آمیز» تهدید شود و شاید تنها راه بقای بشریت، رفتن به مریخ یا سیارات دیگر باشد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

برخی شرکت‌ها مانند اسپیس‌ایکس، با ساختن موشک‌هایی که قرار است افراد را به سفر طولانی مریخ ببرند، می‌کوشند تا راه‌هایی را برای اطمینان از محقق شدن این امر پیدا کنند. اما هرگونه تلاش برای برای انجام این امر به ناچار در تعداد افراد شرکت‌کننده محدود خواهد شد. چرا که پرفسور سالوتی تاکید می‌کند که باید محاسبات مهمی در مورد حداقل تعداد افرادی که می‌توانند آنجا زنده مانده و منابع و ابزارهای کافی برای ایجاد زندگی خود پایدار را به وجود آورند، انجام شود.

طبق یافته‌های پروفسور سالوتی، این تحقیق کوشیده تا دریابد که مردم برای تحقق این امر، چه کاری باید انجام دهند و برای انجام آن، چه مقدارزمان باید صرف کنند. تعداد ۱۱۰ نفر حداقل تعدادی است که می‌توانند به این مهم دست یابند.

این مطالعه با عنوان «حداقل تعداد ساکنان، برای بقا در سیاره دیگر» این هفته در نشریه «گزارش‌های علمی» منتشر می‌شود.

© The Independent

بیشتر از سفر