چگونه مریخ، زحل و مشتری را در آسمان شب این هفته مشاهده کنیم؟

هر سه سیاره در بازه زمانی سه ساعت، درافق پدیدار می شوند

ناهید هم که به دلیل تابش خورشید در هنگام طلوع و غروب، در اوایل ژوئن، از دیده پنهان بود دوباره مشاهده خواهد شود - PIXABAY

مریخ، مشتری و زحل، باهم در آسمان شب این هفته قابل مشاهده خواهند بود. هر سه سیاره در بازه زمانی سه ساعت، درافق پدیدار می شوند.

این سیارات همچنین بزرگتر و درخشان تر از حالت معمول ظاهر می شوند و در حالی که همگی در مسیر روبه روی خورشید هستند، در مدار گردشی خود درنزدیک ترین نقطه به زمین قرار خواهند گرفت.

سیاره مشتری روز سه شنبه ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه شب نمایان خواهد شد، زحل در ساعت ۱۱و ۴۴ دقیقه شب و مریخ هم ساعت ۱ و ۴۱ دقیقه بامداد روز چهارشنبه در آسمان ظاهر می شوند. در طول هفته و بقیه روزهای این ماه این زمان به تدریج زودتر خواهد بود.

ناهید هم که به دلیل تابش خورشید در هنگام طلوع و غروب، در اوایل ژوئن، از دیده پنهان بود دوباره مشاهده خواهد شود. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

ناهید معمولا درخشان ترین سیاره و اولین پدیده ای است که بعد از ماه در آسمان شب دیده می شود و شبیه ستاره روشنی است که با چشم غیر مسلح رؤیت می شود.

برنامه های مختلفی برای  ردیابی سیارات در آسمان در دسترس است، برنامه هایی مثل استار چارت، اسکای سافاری و اسکای ویوو.

هر برنامه درباره محل طلوع و یا غروب این سیارات در خط افق و هچنین جهت حرکتشان در هر شب خاص، جزئیاتی را ارائه می دهد.

مهم نیست کجای دنیا هستید، ابتدا مشتری طلوع می کند و به دنبال آن، زحل و سپس مریخ نمایان می شوند.

بروس مک کلر و دبورا بایرد نوشتند: «مریخ که کمی روشن تر از زحل است ، در آسمان پیش از طلوع با زحل و مشتری کم و بیش هم ردیف می شود.»

«اگرچه مریخ در جهشی بلند به سمت شرق سیاره مشتری و زحل کناره گیری می کند، اما زحل بین مشتری و مریخ و کمی نزدیک تر به مشتری، خواهد درخشید. چند روزی به ماه که درمحدوده بین زحل و مشتری قرار دارد، دقت کنید.» 

مدار کوچکتر و سریع تر زمین به دورخورشید به این معنی است که درواقع نزدیکی به مریخ در ماههای آتی از حالا شروع شده است و باعث می شود که این سیاره سرخ در آسمان، بزرگتر و روشن تر به نظر برسد.

زمین در ۱۳ ام ماه اکتبر از میان مریخ و خورشید خواهد گذشت، زمانی که دو سیاره دوباره آغاز به دورتر شدن کنند. در همان زمان، مریخ جای مشتری را گرفته و بعد از خورشید، ماه و ناهید چهارمین شئ درخشان آسمان خواهد شد.

© The Independent

بیشتر از جهان