بازداشت پس از قتل در برابر دوربین زوم

توماس اسکولی پاورز، وقتی پدر پیرش مشغول صحبت در برابر دوربین زوم بود به او حمله‌ور شد

افرادی که در این تماس ویدئویی گروهی شاهد صحنه قتل بودند با پلیس تماس گرفتند - Olivier DOULIERY / AFP

بعد از آن که ظاهرا مردی در میانه تماس ویدئویی در اپلیکیشن زوم پدرش را با ضربات چاقو به قتل رساند توسط پلیس نیویورک به قتل عمد درجه دوم متهم شد.

توماس اسکولی پاورز، ۳۲ ساله، وقتی پدر پیرش، دوایت، مشغول صحبت در برابر دوربین زوم بود به او حمله‌ور شد. حدود ۲۰ نفر از افرادی که در این تماس ویدئویی گروهی شاهد صحنه قتل بودند با ۹۱۱ [شماره خدمات اضطراری] تماس گرفتند تا حادثه را گزارش دهند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

شاهدان اول دیدند آقای دوایت ۷۲ ساله از قاب دوربین بیرون کشیده شد و بعد آقای اسکولی پاورز جوان‌تر در برابر ویدئو ظاهر شد.

یکی از کسانی که به پلیس زنگ زده بود با خبرنگاران محلی از آنچه شاهد بود صحبت کرد. این شاهد که هویتش محفوظ است گفت: «روتختی از روی تخت توسط مردی که به نظر لخت می‌رسید و کچل بوده و یک خالکوبی روی بازوی چپش داشت، کشیده شد و بعد آن را روی زمین انداخت، انگار می‌خواهد روی چیزی را بپوشاند.»

وقتی پلیس به مکان حادثه رسید، آقای اسکولی پاورز با پریدن از پنجره‌ باز قصد فرار داشت که باعث ورود جراحاتی جزئی به او شد و اکنون برای همان جراحات در حال مداوا در بیمارستان است. پلیس در شامگاه پنجشنبه گفت او هنوز در بیمارستان بستری است.

پلیس در نهایت پسر قاتل را در فاصله حدود یک مایلی از محل وقوع حادثه پیدا و دستگیر کرد.

© The Independent

بیشتر از جهان