تحقیق دانشمندان درباره قابلیت دهان‌شویه در مبارزه با ویروس کرونا

هنوز عملکرد دهان‌شویه‌ها در مقابله با ویروس کرونا آزمایش نشده است

بازیگر و کشتی‌گیر حرفهای استیسی کیبلر در مسابقه شستشوی دهان دهان‌شویه در سال ۲۰۱۳ -  TIMOTHY CLARY / AFP

دانشمندان می گویند باید به فوریت در مورد احتمال قابلیت دهان‌شویه ها در مبارزه با سرایت ویروس کرونا تحقیق شود.

پژوهشگران دانشگاه کاردیف در گزارشی که از طرف جامعه علمی ارزیابی شده، می گویند «شواهد موجود» نشان می دهد دهان‌شویه ها احتمالا قادرند به غشای بیرونی ویروس لطمه زده میزان عفونت را کاهش دهند. 

این گزارش که روز پنجشنبه در نشریه علمی «فانکشن» منتشر شده به پژوهشی اشاره دارد که اهمیت غدد بزاقی و ناحیه گردن را در روند ازدیاد و سرایت ویروس کرونا برجسته می کند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

ویروس سارس کوو۲ که مولد بیماری کووید ۱۹ است، در یک غشای چرب یا لیپیدی قرار دارد. مولفان این گزارش می گویند تاکنون «هیچگونه تعاملی» در مورد این که آیا لطمه به غشای بیرونی ویروس می تواند از فعالیت آن در ناحیه گلو جلوگیری کند یا نه، صورت نگرفته است.

تحقیقاتی که در گذشته انجام شده نشان داده که دهانشویه ها می توانند به غشای خارجی دیگر ویروس ها لطمه بزنند.

مولفان این گزارش علمی تاکید می کنند که هنوز معلوم نیست که آیا این امر در مورد ویروس کرونا نیز صادق است یا نه.

پرفسور والری اُدانل، مولف ارشد این گزارش می گوید: «تاکنون استفاده درست از دهانشویه ها مثل قرقره با آن ها مورد توجه  نهاد های درمانی بریتانیا قرار نگرفته است.»

«در لوله آزمایشگاه و مطالعات محدود کلینیکی نشان داده شده که برخی دهان‌شویه ها حاوی مقدار لازم مواد ضد ویروسی هستند که بتوانند غشای چرب خارج ویروس را به گونه ای موثرهدف قرار دهند.»

«آنچه هنوز نمی دانیم این است که آیا دهان‌شویه های موجود می توانند علیه غشای چرب سارس کوو۲ وارد عمل شوند یا نه.»

«نتیجه مطالعات ما روی شواهد موجود این است که باید به فوریت در مورد قابلیت بالقوه این مواد علیه ویروس کرونا تحقیق شود.»

«این ناحیه ای از نظر کلینیکی بسیار مهم است که در مورد آن به اندازه کافی تحقیق نشده و ما امیدواریم برنامه های پژوهشی هرچه زودتر برای ارزیابی بیشتر آن محقق شود.»

پرفسور اودانل افزود: «هنوز عملکرد دهانشویه ها در مقابله با این ویروس جدید آزمایش نشده است.»

«مردم همچنان باید به توصیه های پیشگیرانه دولت از جمله شستن منظم دست ها و حفظ فاصله اجتماعی عمل کنند.»

«این گزارش نشان می دهد که بر أساس فرضیه های موجود، پژوهش های بیشتر کلینیکی (در مورد تاثیر دهانشویه بر ویروس کرونا) می تواند ارزشمند باشد.»

© The Independent

بیشتر از جهان