حماس در تلاش برای بدنام کردن تشکیلات خودگردان فلسطین

حماس متهم به سوء استفاده از فضای مجازی و شایعه پراکنی علیه سازمان فتح ‏

شیوع بیماری کرونا منحر به افزایش چالش های اقتصادی در نوار غزه شده است.‏ عکس از: ‏ AFP

به نظر می رسد که اختلاف های حماس و فتح در هیچ شرایطی نمی تواند کاهش پیدا کند و رهبران این دو جنبش بزرگ سیاسی فلسطین به رغم این که عواقب ناگوار پیامدهای ناسازگاری های خود را می دانند اما به هیچ صورتی قادر به کنار گذاشتن اختلافات نیستند. اکنون در حالی که شیوع بیماری کرونا و بحران اقتصادی نوار غزه را به شدت دچار چالش کرده و تداوم این وضعیت می تواند منجر به وقوع فاجعه انسانی شود؛ سازمان حماس سعی می کند از این فرصت آشفته بهره برداری سیاسی کند. در همین حال، یک منبع امنیتی فلسطین به ایندپندنت عربی گفت: سازمان حماس از مدتی بدین سو، ده ها حساب کاربری را در شبکه های مختلف اجتماعی راه اندازی کرده که هدف از آن نشر تبلیغات سوء و بدنام کردن سازمان فتح، تشکیلات خودگردان فلسطین و محمود عباس است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

منبع یاد شده افزود: پس از گسترش دامنه تبلیغات سوء و ترویج شایعات بی اساس، سرویس های امنیتی فلسطین به دنبال یافتن منبع این جنگ روانی در فضای مجازی شدند و پس از پژوهش زیاد به این نتیجه رسیدند که تمام تلاش های که برای بدنام کردن سازمان فتح و تشکیلات خودگردان فلسطین صورت می گیرد از طریق حساب های کاربری جعلی نشر می شود تا هویت گرداننده حساب فاش نشود. هرچند سازمان حماس در گذشته نیز به چنین اقداماتی دست زده و تلاش های زیادی را برای بدنام کردن سازمان فتح و تشکیلات خودگردان فلسطین انجام داده است؛ اما تشدید این بدخواهی در شرایطی که نوار غزه در عمق بحران اقتصادی و چالش شیوع بیماری کرونا قرار دارد؛ پرسش برانگیز است. سازمان حماس به جای این که در صدد چاره جویی برای جلوگیری از گسترش انتشار ویروس کرونا و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم باشد؛ دست به اقداماتی می زند که فرجام آن به ضرر ملت است و منجر به افزایش بدبینی میان جناح های سیاسی فلسطین می شود.

منبع مزبور خاطر نشان کرد که شهروندان فلسطینی ساکن نوار غزه از یک سو در معرض شیوع بیماری مرگبار کرونا و چالش های اقتصادی قرار دارند و از سوی دیگر با پیامدهای دشوار سیاست های سازمان حماس رو به رو هستند؛ به ویژه این که حماس پیوسته منافع سیاسی خود را بر منافع ملی ترجیح می دهد. سازمان حماس سعی دارد با استفاده از تمام گزینه های ممکن و نشر خبرهای دروغین، سازمان فتح و تشکیلات خودگران فلسطین را بدنام کند و واقعیت اوضاع را وارونه جلوه دهد.

در همین حال، سازمان حماس با رد این گزارش، تأکید کرد که این مسئله عاری از حقیقت است و حماس هرگز به چنین اقداماتی دست نزده است. سخنگوی حماس اظهار داشت که تمام تلاش ها برای جلوگیری از انتشار بیماری کرونا در نوار غزه ادامه دارد و تدابیر بهداشتی لازم در سراسر نوار غزه اتخاذ شده است. وی افزود: از سازمان فتح و تشکیلات خودگردان فلسطین می خواهیم مسئولیت خود را در برابر تمام شهروندان و در سراسر فلسطین به صورت درست و یکسان ادا کنند.

https://www.independentarabia.com

© IndependentArabia