توانمندسازی زنان در عربستان سعودی تجمل‌گرایی نیست، ضرورت است‏

حضور زنان شاغل در نهادهای دولتی عربستان به 41 درصد افزایش یافته است

در حال حاضر 20 درصد اعضای مجلس شورای عربستان سعودی را زنان تشکیل می‌دهند. عکس از: ‏AFP‏

تصمیمات بلند پروازانه در هر کجا نیاز به رهبری جسورانه دارد و آن چه امروز در عربستان سعودی در عرصه توانمند سازی زنان اتفاق می افتد، گزاف گویی و اغراق نیست بلکه حقیقتی است که میزان تلاش های عربستان سعودی را در راستای ارتقای نقش زنان و حضور آن ها در جامعه نمایان می کند. شاید این اظهارات برای برخی از نهادهای حقوق بشر چندان جالب نباشد، اما واقعیت این است که مسئله توانمند سازی زنان در عربستان سعودی در حد شعار نیست بلکه اقدامات چشمگیری است که در عمل پیاده شده است.

چند روز پیش، شهر ریاض که در سال 2020، به عنوان پایتخت زنان عرب شناخته شده است، روز جهانی زن را جشن گرفت و شمار زیادی از بانوان که نقش رهبری در جامعه دارند از نقاط مختلف کشور در این گردهمایی حضور یافتند. در این همایش احمد الراجحی، وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی، از طرح ویژه ای به منظور تمکین زنان برای تصدی سمت های ارشد کاری در ادارات دولتی و بخش های خصوصی پرده برداری کرد تا این که نقش زنان در تمام عرصه ها پر رنگ و فعال باشد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

شکی نیست که حمایت از حقوق زنان و تلاش برای توانمند سازی زن، خود آرایی و تجمل گرایی نیست بلکه یک ضرورت مبرم در راستای پیشرفت و  ترقی جامعه امروزی بشر است و البته مقامات عربستان سعودی با توجه به اهمیت این مسئله، تصمیم گرفتند حضور زنان را در عرصه های مختلف کاری افزایش دهند و  زنان را به سوی ارتقا در سمت های عمده دولتی و خصوصی سوق دهند.

عربستان سعودی یکی از معدود کشورهای است که در سال 2001 اعلام کرد که بایستی در هیچ سمت معینی، میان حقوق زن و مرد تفاوتی وجود نداشته باشد، سپس اقدامات تدریجی را برای اشتغال زنان در عرصه های مختلف اتخاذ کرد. در گام نخست به زنان اجازه داده شد در فروشگاه های پوشاک زنان کار کنند، در سال 2012، زنان اجازه یافتند در انتخابات شوراهای شهری شرکت کنند اما در سال 2013، زنان وارد انتخابات شورای مجلس سعودی شدند و 20 درصد کرسی ها را از آن خود کردند.

البته نقش زنان در چشم انداز 2030 عربستان سعودی به صورت چشمگیری مد نظر گرفته شده است و تا رسیدن به آن مرحله، زنان عربستان سعودی حضور پر رنگی در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهند داشت.

پس از آن که ملک سلمان بن عبد العزیز آل سعود در سال 2015 زمام امور کشور را به دست گرفت، دیری نگذشت که شورای امور خانواده تأسیس شد و وضعیت زنان در جامعه عربستان سعودی تحول بی سابقه یافت و در نتیجه، محدودیت های بسیاری از مسیر پیشرفت زنان برداشته شد. در پرتو همان تصمیم گیری های جسورانه، به زنان اجازه رانندگی داده شد، سپس لزوم همرایی ولی امر در سفر لغو شد. البته مسئله همرایی ولی امر، نه تنها مانع بزرگی برای زنان شاغل بود بلکه زنان را به طور کل در انزوا قرار می داد.

اکنون ما به عنوان جامعه زن در عربستان سعودی باور داریم که در دوره پادشاهی ملک سلمان و ولیعهدی شاهزاده محمد بن سلمان، وضعیت زنان تحول شگرفی یافته و حقوق زنان مورد حمایت و احترام بسیاری قرار گرفته است. در واقع، اغلب مسائلی که در گذشته تنها در رویای زنان کشور می توانست تجسم کند امروز با تلاش های خستگی ناپذیر ولیعهد عربستان سعودی به واقعیت تبدیل شده و جایگاه زنان در جامعه حائز اهمیت فراوان شده است. در پرتو تصمیم گیری های جسورانه دولت، اهمیت نقش و حضور زنان در جامعه عربستان سعودی افزایش غیر قابل تصوری یافته و حضور فعال زنان در تمام عرصه ها مشهود است.

پس از این که در طول سال های گذشته، محدودیت های اجتماعی که رنگ دینی گرفته بود، زنان را از اغلب حقوق و امتیازات محروم می کرد و افراط گرایی مذهبی باعث انزوای جامعه زن شده بود، تحولات مثبت امروز، زنان را امیدوار به آینده درخشان کرده است و زنان عربستان سعودی اکنون خود را شریک فعال جامعه می دانند. البته تحقق اهداف بزرگ ملی و انسانی، با نادیده گرفتن نیمی از افراد جامعه (زنان) به هیچ صورتی امکان پذیر نیست و با توجه به این حقیقت، رهبری عربستان سعودی، گام های دلیرانه را در راستای توانمندسازی زنان برداشته و سعی در افزایش نقش و حضور زنان در تمام عرصه های زندگی دارد.

در سال 2019، مشارکت زنان در بخش های اقتصادی به 32.2 درصد افزایش یافته و شمار زنان شاغل در بخش های دولتی از مرز  41 درصد فراتر رفته است، اما حضور زنان در سمت های کلیدی، شاهد 28 درصد افزایش بوده است.

از سوی دیگر، بانک جهانی در گزارش اخیر خود، تلاش های عربستان سعودی را در زمینه ایجاد قوانین و مقررات به هدف توانمند سازی زنان، امیدوار کننده توصیف کرده و تأکید کرده است که روند اصلاحات در عربستان سعودی نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش را نشان می دهد و در نتیجه، عربستان سعودی مقام اول را در سراسر جهان در عرصه ایجاد اصلاحات به دست آورده است.

تردیدی نیست که پیشرفت و ترقی در هر کجا مستلزم تلاش مردان و زنان آن جامعه است و از آن جا که زن نیمی از جامعه را تشکیل می دهد، بنابر این، بایستی نقش زن در ساختار جامعه، هرگز کم اهمیت تلقی نشود و نقش مرد و زن در جامعه همواره برابر و یکسان باشد.

https://www.independentarabia.com

دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.

© IndependentArabia

بیشتر از دیدگاه