روانشناسان می گویند افراد مرفه فکر می‌کنند از دیگران برترند

حس برتری باعث می‌شود افراد مرفه اعتماد به نفس بالایی داشته باشند

فیبی وستون

افراد مرفه و مردم متعلق به طبقات بالای اجتماعی بر این عقیده هستند که از دیگران برترند و اطمینان دارند که خصوصیاتشان آن‌ها را در شرایط مختلف، از جمله برای استخدام، در جایگاه بالاتری از دیگران قرار می‌دهد.

پژوهش اخیر می‌گوید مردمی که در طبقات اجتماعی بالاتر قرار دارند، بیش از اندازه به توانایی‌هایشان اعتماد دارند و حتی زمانی که نمی‌دانند راجع به چه چیزی حرف می‌زنند، باز هم باور دارند که قابلیت و تواناییشان از دیگران بالاتر است.

این افراد توانایی بالایی در بیان قاطعانه افکارشان دارند که همین باعث می‌شود در مصاحبه‌های کاری بهتر باشند. این در حالی است که افراد طبقات پایین‌تر همواره آماده‌‌اند از خود تواضع و فروتنی نشان دهند. 

بر اساس مطالعه که در نشریه شخصیت و روانشناسی اجتماعی منتشر شده است، این اعتماد به نفس بیش از اندازه به این معناست که افرادی که در رده‌های بالاتر جامعه متولد می‌شوند، احتمالا در آنجا می‌مانند.

دکتر پیتر بلمی، استاد دانشگاه ویرجینیا و مولف اصلی این پژوهش، گفت :«امتیاز موجب امتیاز می شود. پژوهش ما حاکی است  طبقه اجتماعی نگرش هایی را که مردم در باره توانائی هایشان دارند شکل می دهد و، در مقابل، پیچیدگی‌های مهمی برای چگونگی استقرار سلسله مراتب طبقاتی از یک نسل به نسل دیگر دارد.»

پژوهشگران بر این باورند که اعتماد به نفس بیش از اندازه ممکن است ناشی از ارزش‌های تعریف شده میان مردم طبقه متوسط و کارگر باشد.

دکتر بلمی گفت :«درطبقه متوسط، مردم عادت دارند خودشان را متفاوت از دیگران بدانند و حتی زمانی که فاقد آگاهی‌های دقیق و کافی هستند، ایده‌ها و نقطه نظراتشان را با اعتماد به نفس بیان کنند. برعکس، مردم طبقه کارگر به سلسله مراتب اجتماعی واقفند و آماده تواضع و فروتنی هستند.»

پژوهشگران این مطالعه چهار تحقیق درباره ارتباط بین طبقه اجتماعی و اعتماد به نفس انجام دادند. بزرگترین مطالعه روی بیش از ۱۵۰ هزار تن از صاحبان مشاغل کوچک در مکزیک که به دنبال وام بودند صورت گرفته است.

برای اندازه گیری طبقه اجتماعی، پژوهشگران به اطلاعاتی درباره درآمد متقاضیان، میزان تحصیلات و موقعیت افراد در جامعه استناد کرده‌اند. در این تحقیق از شرکت‌کنندگان خواسته‌اند تا در یک آزمون شرکت کنند و بعد از آن‌ها خواسته شده تا حدس بزنند چه امتیازی از این آزمون می‌گیرند.

وقتی روانشناسان امتیازهای واقعی را با پیش بینی‌های متقاضیان مقایسه کردند، پی بردند که افراد دارای تحصیلات، درآمد و طبقه اجتماعی بالاتر به گونه ای غلو آمیز باور داشتند که آزمون را خوب انجام داده‌اند.

این پژوهش می‌تواند به درک نحوه انتقال باور‌های سلسله مراتب طبقاتی از نسلی به نسل دیگر کمک کند. روان‌شناسان تاکید دارند که اگر جامعه همچنان اعتماد به نفس بالا را لزوما نشانه توانایی بالای افراد بداند، نابرابری‌های اجتماعی ادامه خواهد یافت.

© The Independent

بیشتر از زندگی