فراخوان عربستان سعودی برای برگزاری دو نشست اضطراری در مکه

عربستان سعودی از رهبران کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» و رهبران اتحادیه عرب خواست تا در دو نشستی که قرار است در پایان ماه مه جاری در شهر مکه برگزار شود، شرکت کنند. ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی از سران کشورهای عربی خلیج فارس و سران کشورهای اتحادیه عرب دعوت کرد تا در این نشست‌ها حضور یابند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، هدف از برگزاری این دو نشست در شهر مکه، ایجاد هماهنگی و مشورت در راستای حفظ ثبات و استقرار منطقه است.

منبع یاد شده افزود: «تصمیم به برگزاری این نشست‌ها زمانی اتخاذ شد که اوج‌گیری بحران ناامنی، منطقه را با چالش ثبات و استقرار روبه‌رو کرده است. حمله به کشتی‌های نفت‌کش در آب‌های امارات متحده عربی و هدف قرار دادن تأسیسات نفتی در عربستان سعودی از سوی شبه نظامیان تروریست حوثی که دولت ایران از آن ها حمایت می‌کند، نشان از بحرانی شدن شدید اوضاع در منطقه دارد.» 

با توجه به پیامدهای خطرناک نا‌امنی‌های اخیر که تأثیر منفی بر صلح و امنیت منطقه و جهان داشته است و آسیب جدی به اقتصاد جهان، به‌ویژه بازار نفت، وارد می‌کند، پادشاه عربستان سعودی، رهبران کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس و رهبران کشورهای اتحادیه عرب را برای شرکت در این نشست‌ها فراخوانده است. 

در این دو نشست اضطراری که روز پنجشنبه ۳۰ ماه مه جاری در شهر مکه عربستان سعودی برگزار می‌شود، بازتاب نا‌امنی‌های اخیر و آشفتگی‌های امنیتی و اقتصادی منطقه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

کشورهای امارات متحده عربی، بحرین و جیبوتی از دعوت پادشاه عربستان سعودی برای برگزاری نشست‌های اضطراری سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارسو سران کشورهای اتحادیه عرب در مکه مکرمه استقبال کردند. 

افزون بر آن، کشورهای امارات متحده عربی، بحرین و جیوتی، برگزاری دو نشست یاد شده را در شهر مکه عربستان سعودی حائز اهمیت فراوان دانسته و تلاش‌های دولت عربستان سعودی در راستای تأمین ثبات و امنیت منطقه را ستودند.