بیگانگان فضایی پیشرفته ممکن است منبع انرژی خود را از ستاره‌های کهکشان ما تامین کنند

محققان می‌گویند، در پروژه‌ای به نام هفائستوس که نام آن از خدای یونانی آتش و متالورژی گرفته شده، روش جدیدی را برای جست‌وجوی نشانه‌های تولید انرژی مرتبط با تمدن بیگانه ایجاد کرده‌اند

تصویری تزئینی از کهکشان و بشقاب پرنده-کانوا

دانشمندان ادعا می‌کنند که نشانه‌هایی از فناوری تولید انرژی [مرتبط با تمدن] بیگانه در کهکشان راه شیری کشف کرده‌اند که فرضیه آن از مدت‌ها پیش مطرح شد ولی در انبوهی از داده‌های نجومی پنهان شده بود.

این «کره‌های دایسون» فرضی ساختارهایی بزرگ‌اند که فقط تمدن‌های از نظر فناوری بسیار پیشرفته قادرند آن‌ها را بسازند و برای استخراج انرژی از ستاره‌ها طراحی شده‌اند.

محققان می‌گویند که در پروژه‌ای به نام هفائستوس که نام آن از خدای یونانی آتش و متالورژی (فلزسازی) گرفته شده است، روش جدیدی را برای جست‌وجوی نشانه‌های تولید انرژی [مرتبط با تمدن] بیگانه ایجاد کرده‌اند.

آن‌ها برای شروع، داده‌های گردآور‌ی‌شده با بررسی‌های نجومی «گایا‌ دی‌آر۳» (Gaia DR3)، «بررسی دو میکرون تمام آسمان» (2MASS) و وایز (WISE) را تجزیه و تحلیل کردند تا گزینه‌های کره دایسون در کهکشان راه شیری را نشانه‌گذاری کنند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

محققان در مقاله‌ای که در مجله «اطلاعیه‌های ماهانه انجمن سلطنتی نجوم» (MNRAS) منتشر شد، می‌نویسند: «ما در این بررسی، جست‌وجویی جامع برای کره‌های جزئی دایسون را با تجزیه و تحلیل مشاهدات نوری و فروسرخ از گایا، بررسی دو میکرون تمام آسمان و وایز ارائه می‌کنیم.»

«[در این بررسی]، یک گذرگاه انتقال داده اختصاصی برای شناسایی نامزدهای احتمالی کره دایسون توسعه داده شده که بر شناسایی منابعی که [فعالیت‌های] بیش از حد غیرعادی فروسرخ را نشان می‌دهند متمرکز است و نمی‌توان آن را به هیچ منبع طبیعی شناخته‌شده‌ای از این تابش نسبت داد.»

پژوهشگران با بررسی داده‌های حدود پنج میلیون منبع، فهرستی را از کره‌های دایسون احتمالی ایجاد کردند.

آن‌ها به نشانه‌هایی از کلان‌ساختارهای بیگانه که ممکن است پرتوهای فروسرخ مازاد گسیل کنند، نگاه کردند.

آن‌ها می‌نویسند: «این سازه، گرمای اتلافی را به شکل پرتوهای فروسرخ میانی گسیل می‌کند که افزون بر اینکه سازه تا چه حد تکمیل شده باشد، به دمای موثر آن نیز بستگی دارد.»

هرچند چنین انرژی‌ را ممکن است اجرام طبیعی در گیتی از قبیل حلقه‌های غبار ستاره‌ای و سحابی‌ها نیز منتشر کنند. 

محققان از میان پنج میلیون منبع انرژی تحت بررسی، تمام توجهشان را به هفت مورد به عنوان کره‌های دایسون احتمالی معطوف کردند.

آن‌ها با اضافه کردن اینکه این منابع هنوز صرفا گزینه‌ به شمار می‌روند، می‌نویسند: «همه منابع گسیل‌کننده‌های فروسرخ میانی شفاف‌اند که هیچ آلاینده یا امضای مشخصی ندارند که خاستگاه آشکار فروسرخ میانی را نشان دهد.»

در واقع، این پرتو مازاد ممکن است از دیسک‌های بقایای داغ پیرامون این هفت گزینه، از جمله ستاره‌های کوتوله سرخ، ناشی شود.

آن‌ها می‌نویسند: «ما هفت کوتوله اِم (M) واضح [و آشکارا قابل رویت] را پیدا کردیم که طبیعت نامشخص فروسرخ را بیش از حدی نشان می‌دهند که با مدل‌های کره دایسون ما سازگار است.»

«برای آشکار کردن ماهیت واقعی این منابع، قطعا تحلیل‌های بیشتری لازم است.»

© The Independent

بیشتر از علوم