پیشرفت عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر تحسین جامعه بین‌المللی را برانگیخت

آمریکا تلاش‌های پادشاهی سعودی در نوسازی اقتصادی و توسعه اجتماعی را ستود و بریتانیا به پیشرفت‌ها در حقوق و فرصت‌های زنان اشاره کرد؛ بلژیک نیز به طور ویژه بر پیشرفت پادشاهی در زمینه حقوق زنان تاکید کرد

شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو‌-Fabrice COFFRINI / AFP

به گزارش عرب‌نیوز، عربستان سعودی اخیرا چهارمین گزارش ادواری جامع این کشور در مورد حقوق بشر را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارایه کرد و جامعه بین‌المللی پیشرفت‌ عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ را ستود.

براساس این گزارش، پیشرفت عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر مدیون برنامه توسعه ۲۰۳۰ پادشاهی سعودی است و به مواردی از جمله کیفیت زندگی، توانمندسازی زنان، حمایت از کودکان و توسعه آموزشی نظر دارد. اصلاحات قانونی و اجتماعی در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ زنان سعودی را به طور قابل‌توجهی توانمند کرده و مشارکت آن‌ها در بازار کار را افزایش داده است.

ارزیابی جامع دوره‌ای سازوکار کلیدی شورای حقوق بشر سازمان ملل است که هر چهار سال یک‌بار برای ارزیابی اجرای تعهدات حقوق بشری کشورهای عضو انجام می‌شود. این سازوکار برای کشورهای شرکت‌کننده به منظور نمایش اقدام‌های انجام‌شده با هدف ارتقای حقوق بشر و برطرف کردن چالش‌های پیش‌ رو بستری فراهم می‌کند.

بیانیه آغازین پادشاهی سعودی در شورای حقوق بشر که پیشرفت‌ها بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ را برجسته می‌کرد، با تحسین گسترده کشورهای عضو سازمان ملل روبرو شد.

به گزارش عرب‌نیور، ایالات متحده تلاش‌های پادشاهی سعودی در نوسازی اقتصادی و توسعه اجتماعی را ستود و بریتانیا پیشرفت‌ها در حقوق و فرصت‌های زنان را ستایش کرد. بلژیک نیز به طور ویژه بر پیشرفت پادشاهی در زمینه حقوق زنان تاکید کرد.

جمهوری اسلامی ایران هم که از ناقضان شناخته شده حقوق بشر در جهان به‌شمار می‌رود، گزارش ملی، راهکارها و تصویب قانون خانواده در عربستان سعودی را ستود و پادشاهی سعودی را به هماهنگ کردن این رویه‌ها با قانون خانواده ترغیب و ابتکار ریاض در تحرک شغلی را که از حقوق کارگران خارجی دفاع می‌کند، تصدیق کرد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

آرژانتین نیز با استقبال از گزارش عربستان سعودی، از پیشرفت این کشور در مبارزه با قاچاق انسان و کار کودکان قدردانی کرد و اوکراین نیز از تعهد پادشاهی سعودی به سازوکار بازنگری و حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای اجرای فرمول صلح در اوکراین تشکر کرد.

چین از تعهد عربستان سعودی به این بازنگری قدردانی کرد و تلاش‌های حقوق بشری این پادشاهی را ستود. کرواسی اصلاحات قانونی چشم‌انداز ۲۰۳۰ به‌ویژه در پرداختن به کار کودکان، محافظت از کودکان در برابر بی‌توجهی و مبارزه با تبعیض در محل کار را قابل‌تقدیر دانست و بلژیک و فرانسه به پادشاهی سعودی به خاطر پیشرفت چشمگیر در تلاش‌های حقوق بشری تبریک گفتند.

قبرس نیز از دستاوردهای عربستان سعودی، به ویژه در زمینه حقوق زنان و شرایط کار کارگران خانگی تقدیر کرد و آلمان، فنلاند، ایتالیا، هلند، پرتغال و ایرلند نیز تلاش‌های خستگی‌ناپذیر پادشاهی سعودی را برای تقویت حقوق زنان و اقدام‌ها برای بهبود حقوق کارگران خارجی ستودند.

در این نشست، ژاپن و سوئد از پیشرفت‌های پادشاهی سعودی به‌ویژه در ترویج و حمایت از حقوق افراد ناتوان جسمی، از جمله دسترسی بهتر به بازار کار، استقبال کردند و روسیه نیز از تلاش‌های عربستان سعودی در عمل به توصیه‌های دور قبلی بازنگری در زمینه تدوین قوانین ملی برای حقوق بشر از جمله ترویج مشارکت زنان در کار، دستیابی به برابری جنسیتی در دستمزد و مبارزه با تبعیض و نفرت استقبال کرد.

 مکزیک نیز از اصلاحات حقوق بشری در عربستان سعودی مانند قانون اسناد مسافرتی و قانون وضعیت مدنی تقدیر کرد.

بیشتر از جهان