افشای پرسشنامه رهبری

چه کسانی حال و هوای بیت دستشان هست؟

راهنمای انتخاب رهبر با سه سوت

۱۳ سوال بنیادین

خبر دارید که گفت و گوها و رایزنی‌های پنهان برای تعیین جانشین رهبری در جریان است. اما خبر ندارید که پرسشنامه چهار گزینه‌ای با ۱۳ سوال بنیادی برای امتحان داوطلبان جانشینی تهیه شده که در جمع مدار بسته خاصان و نزدیکان حکومتی دست به دست می‌گردد تا معلوم شود چه کسانی حال و هوای مقام و منصب عظمائی دستشان هست و با رموز و شامورتی‌های آن آشنا هستند. (بین خودمان – این پرسشنامه به چند هزار برابر سوالات کنکور خرید و فروش می‌شود.)

*

پرسشنامه ۱۳ سوالی آمادگی برای رهبری برای داوطلبان. (محرمانه. لطفاً به غریبه‌ها ندهید.)

۱ - اگر پروستات خود را عمل کرده باشید به کدام ملاقات کننده اجازه می‌دهید به نقطه عمل دست بزند؟
 الف – سعید طوسی قاری قرآن؟
 ب – الهام چرخنده؟
ج- عطا مهاجرانی؟ (آنلاین)
د – حداد عادل؟
*
۲ - کدام عضو خود را اگر جراحی کنید خبرش را رسانه‌ای می‌کنید و به بازدید عموم می‌گذارید؟
الف – فتق؟
ب – بواسیر؟
ج – لوزالمعده؟
د – پروستات؟
*
۳ – چه حیوانی شب‌ها، خواب پنبه دانه می‌بیند؟
الف – الاغ؟
ب – خر؟
ج – شتر؟
د – ماهی اوزون برون؟
*
۴ – «نرمش قهرمانانه» مصداق کدامیک از اصطلاحات زبان فارسی است؟
الف – کُرکُری خواندن؟
ب – ما نوکرتیم؟
ج – حالا شما کوتاه بیا؟
د – زِر اومدی قُرمه سبزی؟
*
۵ – شتر در خواب چه چیزی برای خوردن می‌بیند؟
الف – سالاد؟
ب – چغندر اورگانیک؟
ج – آواکادو؟
د – هیچکدام.
*
۶ – نحوه پنبه دانه خوردن شتر در خواب چگونه است؟
الف – لُپ لُپ؟
ب – دانه دانه؟
ج – گهی لُپ لُپ؟
د – گهی دانه دانه.
*
۷ – کدامیک از این شعارها توهین به رهبری حساب می‌شود؟
الف – رضاشاه روحت شاد؟
ب – سبزی پلو با ماهی؟
ج – مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر؟
د – نه اینوری نه اونوری؟
*
۸ – کدام بیان رهبری تاریخی به حساب می‌آید؟
الف – واکسن خارجی نمی‌خریم؟
ب – آتش به اختیار؟
ج – آورین آورین؟
د – یا ..... علی؟ (به محض تولد)
*
۹ – کدام بنای مهم در ایران مورد توجه رهبری است؟
الف – استخر فرح؟
ب – استخر فرح؟
ج – استخر فرح؟
د – هیچکدام؟
*
۱۰ – موقع یاعلی گفتن رهبری قابله چه گفت؟
الف – اوا ترسیدم؟
ب – دوباره بگو عزیزم؟
ج – حالا کی باور میکنه؟
د – علی یارت؟
*
۱۱ – اگر دختر خواهر شما علیه شما افشاگری کرد چه عکس العملی دارید؟
الف – اوین؟
ب – قزل حصار؟
ج – رجائی شهر؟
د – قرچک؟
*
۱۲ – اگر رئیس جمهور روسیه از فرودگاه پابرهنه به دیدار شما بشتابد چکار می‌کنید؟
الف – می‌گویید یک دمپایی برایش بیاورند؟
ب – شما هم دمپایی خودتان را درمی‌آورید و روبرویش می‌نشینید؟
ج – نصف دریای مازندران را به او می‌دهید؟
د – از او می‌پرسید آیا شترهای روسیه هم در خواب پنبه دانه می‌بینند؟
*
۱۳ – مقام رهبری چه وقت از حمله حماس به اسرائیل خبردار شد؟
الف – شب قبلش خبردار شد بعد بیخبر شد؟
ب – اول اسرائیل خبردار شد بعد رهبری؟
ج – خبر را رهبری به حماس داد؟
د – رهبری هنوز خبر ندارد؟

***

دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.

بیشتر از دیدگاه