کشف سیاره‌ای عظیم که اصولا نباید وجود داشته باشد

این نخستین باری است که سیاره‌ای با چنین جرمی در حال گردش به دور ستاره‌ا‌ی با این جرم کم دیده می‌شود

هنرمندی نشان می‌دهد نور کوتوله ال‌اچ‌اس ۳۱۵۴ به اندازه نپتون پراکنده می‌شود - Penn State University

دانشمندان سیاره‌ای عظیم پیدا کرده‌اند که به قدری بزرگ است که اصولا نباید وجود داشته باشد.

به نظر می‌رسد این سیاره برای خورشیدش خیلی بزرگ است و به گفته پژوهشگرانی که آن را پیدا کرد‌ه‌اند، این شناخت ما را از نحوه تشکیل سیارات و منظومه‌های ستاره‌ای زیر سوال می‌برد.

جرم این سیاره بیش از ۱۳ برابر زمین است. این سیاره به دور ستاره‌ای می‌گردد که جرمش ۹ برابر از خورشید ما کمتر است.

از این رو نسبت بین این دو ۱۰۰ برابر بیشتر از نسبت زمین و خورشید ما است.

این نخستین باری است که سیاره‌ای با چنین جرمی در حال گردش به دور ستاره‌ا‌ی با این جرم کم دیده می‌شود و این اختلاف به قدری زیاد است که دانشمندان فکر می‌کردند چنین سیاره‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

سوورات ماهادوان، از [دانشگاه] ایالتی پن، گفت: «این کشف واقعا نشان‌دهنده این نکته است که ما چقدر درباره گیتی اطلاعات کمی داریم. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سیاره‌ای به این سنگینی پیرامون ستاره‌ای چنین کم‌جرم وجود داشته باشد.»

هنگامی که ستارگان از ابرهای بزرگ گاز و غبار تشکیل می‌شوند، موادی به شکل صفحه‌ چرخان به دور ستاره به آن می‌چسبند. در ادامه از آن مواد اضافی می‌توانند سیارات تشکیل شوند و این را ادامه دهند تا یک منظومه سیاره‌ای مانند منظومه ما شکل بگیرد.

اما علم نشان می‌دهد که صفحه پیرامون ستاره معروف به ال‌اچ‌اس ۳۱۵۴ در این مقاله جدید برای ایجاد سیاره‌ای به این بزرگی مواد کافی ندارد.

ماهادوان گفت: «انتظار نمی‌رود که دیسک سیاره‌ساز پیرامون ستاره کم‌جرم ال‌اچ‌اس ۳۱۵۴ برای ساخت این سیاره جرم جامد کافی داشته باشد، اما این سیاره وجود دارد. از این رو، اکنون باید شناختمان را از نحوه شکل‌گیری سیارات و ستارگان از نو بررسی کنیم.»

این یافته در مقاله جدیدی با عنوان «سیاره فراخورشیدی با جرم نپتون در مدار نزدیک به دور ستاره‌ای با جرم بسیار کم، الگوهای شکل‌گیری [سیارات] را به چالش می‌کشد» گزارش و در ساینس منتشر شد.

© The Independent

بیشتر از علوم