انفجارها و عملیات تروریستی کابل حامل پیامی برای مذاکرات صلح است؟

شمار عملیات تروریستی و انفجاری به نسبت گذشته در کابل بیشتر شده است. شاید این به دلیل فشاری باشد که طالبان به دولت مرکزی در پایتخت افغانستان وارد می کنند. به ویژه در دورانی که مذاکرات صلح با طالبان در جریان است و همگان می دانند که آن بخش از افغانستان که در اختیار طالبان است، بیش از آن بخشی است که دولت مرکزی بر آن مسلط است و کابل مرکز آنست. آیا این افزایش عملیات انفجاری و تروریستی برای نشان دادن قدرت طالبان در پایتخت است و بالا بردن قدرت چانه زنی در مذاکرات صلح؟

آخرین انفجار در منطقه مرکزی شهر کابل به نام «شهر نو» روی داد. مهاجمین انتحاری توانستند داخل موسسه «کاونترپارت» که برای کمک های بین المللی ایالات متحده آمریکا ( یواس اِید) راه اندازی شده، بشوند. در کنار این موسسه، دادستانی کل افغانستان، چندین فروشگاه، نهادهای آموزشی و همچنین دفتر نمایندگی سازمان ملل متحده و چند نهاد بین المللی نیز قرار دارند و به همین دلیل معلوم نیست که این مجموعه مورد هدف مهاجمین بوده و یا تنها موسسه «کاونترپارت»؟

چند ساعت پس از این عملیات که تقابل شش ساعته نیروهای دولتی و مهاجمین را بدنبال داشت و به گفته دولت همه مهاجمین کشته شدند، طالبان مسئولیت عملیات را پذیرفت که شاید این اقدام نیز ادامه قدرت نمایی و امتیازگیری در پای میز مذاکرات صلح باشد. آنها در اطلاعیه خود گفتند شبکه «کونترپارت» اختلاط میان مرد و زن را تشویق می کند و شماری از مقام های دولتی و نمایندگان ولایات افغانستان در این شبکه حضور دارند.

نکته مهم شاید این باشد که علیرغم این عملیات که مستقیما حضور آمریکا را در کابل زیر ضربه گرفت، ششمین دور گفتگوهای صلح میان نماینده ویژه وزارت امورخارجه آمریکا، زلمای خلیل زاد (که خود از دیپلمات های قدیمی افغانستان است) با نمایندگان طالبان در دوحه و قطر ادامه یافت. گرچه نتیجه این گفتگوها از جمله قبول و یا عدم قبول حضور نمایندگان دولت مرکزی افغانستان در این مذاکرات رسما اعلام نشده است .

دولت افغانستان در واکنش سیاسی به این عملیات، متوسل به تبلیغات مذهبی شد و اقدام تروریستی طالبان را از آن جهت نیز محکوم کرد که در ماه رمضان انجام شد. درعین حال، رئیس جمهور افغانستان بار دیگر فرصت را غنیمت شمرد تا پیامی سیاسی به طالبان بدهد. یعنی دعوت طالبان به مذاکرات و صلح.

شاید این نکته نیز جالب باشد که علیرغم ضربه ای که طالبان به یک نهاد وابسته به آمریکا در کابل زد، «جان بس» سفیر آمریکا در کابل، با زبانی دیپلماتیک که عاری از تهدید بود، ضمن محکوم کردن حمله به موسسه «کاونترپارت» گفت که  موسسه مذکور فعالیت آموزشی داشت و از جمله به روزنامه نگاران آموزش این حرفه را می داد.

در این میان، آنچه کمتر به آن پرداخته شد، تشدید فضای نا امنی در پایتخت افغانستان و گسترش رعب و وحشت از ادامه اینگونه عملیات در میان ساکنان کابل است که تجربه هولناک روزهای یورش طالبان به کابل، سقوط دولت دکتر نجیب الله  و سپس استقرار دولت طالبان را فراموش نکرده اند.