ایران برای ارتباط زیرزمینی با سوریه و لبنان در حال حفر تونل است

تصاویر ماهواره‌ای حاکی از ساخت تونل‌هایی در پایگاه امام‌علی است که می‌تواند محلی برای نگهداری سلاح باشد

تصاویر هوایی از پایگاه امام علی که حفر تونل‌ها در آن جریان دارد/photo credit: IMAGESAT INTERNATIONAL (ISI)

ایران برای برقراری ارتباط مخفی (احتمالا به منظور انتقال سلاح) در حال حفر تونل‌هایی در پایگاه امام علی در سوریه است. بخشی کلیدی از شبکه زیرساخت‌ها که ایران را از طریق عراق به سوریه و لبنان پیوند می‌دهد.

این ادعایی است که اورشلیم پست به نقل از گزارش فاکس نیوز و با استناد به تصاویر ماهواره‌ای مطرح‌ کرده است. بنابر این گزارش، خاک‌برداری تونل‌ها در پایگاه امام علی در سوریه و نزدیکی مرز عراق آغاز شده و در این تونل‌ها سلاح انبار خواهد شد. این گزارش می‌افزاید که این تونل‌ها از یک سال قبل در دست ساخت هستند و بحشی کلیدی از شبکه ارتباطی ایران به سوریه و لبنان از طریق عراق را تشکیل می‌دهند. این درحالی است که رسانه‌های سوریه و روسیه در گذشته بارها اسرائیل را به حمله هوایی به این منطقه متهم کرده‌اند.

این تونل‌ها ۱۳۰ متر طول دارند و عرض آنها به اندازه‌ای است که یک خودرو از آن عبور می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از حمله‌های نهم سپتامبر به این منطقه، روند احداث تونل‌ها با شتاب بیشتری پیش رفته است.

منابع اطلاعاتی به این نکته اشاره می‌کند که این تونل‌ها بخش دیگری از پل زمینی ایران و سوریه را تکمیل می‌کنند. به گفته آنها ایران در ساخت تونل‌ها متخصص شده و نمونه‌های آن را نیز در تاسیسات غنی‌سازی فوردو در نزدیکی قم احداث کرده است.

بیشتر از