شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به ایندیپندنت فارسی: توافق‌های فعلی با روسیه و چین «ناعادلانه» است

شاهزاده رضا پهلوی ضمن اشاره به ماهیت «ناعادلانه» روابط اقتصادی و سیاسی فعلی میان تهران با پکن و مسکو، گفت باید این روابط را به توافق‌هایی «عادلانه» و مبتنی بر خواست ایرانیان تغییر داد

شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۱، با حضور در نشستی خبری در لندن، پایتخت بریتانیا، به برخی پرسش‌های خبرنگارهای حاضر در این نشست پاسخ داد.

شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به پرسش کاملیا انتخابی‌فرد، سردبیر ایندیپندنت فارسی، مبنی بر برنامه سیاسی او برای پس از سقوط نظام جمهوری اسلامی و همچنین دیدگاهش در مورد چندوچون روابط ایرانِ پس از جمهوری اسلامی با کشورهایی مثل چین و روسیه، گفت موضوعات طرح شده در این پرسش جزو مسائل «حساس» است و باید آنها را به سه دستهٔ «کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند مدت» تقسیم کرد.

شاهزاده رضا پهلوی همچنین در ادامه این بخش از اظهاراتش تاکید کرد تعیین چندوچون مسائلی از این دست باید بر عهده «مجلس موسسان و شخصیت‌های دانشگاهی» قرار بگیرد تا در رابطه با موضوعاتی با این درجه از اهمیت یک «چارچوب» طراحی کنند.

شاهزاده رضا پهلوی گفت:«تمام این نظریات کارشناسی می‌تواند دیدگاه‌ها یا راه‌حل‌ها و توصیه‌هایی را در دوره دولت انتقالی یا پس از آن در اختیار قرار دهد. هر دولتی که روی کار بیاید باید دست‌کم پیشنهادها و دیدگاه‌های کارشناسان و دانشمندان را برای چگونگی برخورد با مسائل مطرح شده، که کشور در آینده نزدیک با آن روبرو خواهد شد، ارائه دهد.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه به ماهیت احتمالی رابطه میان ایران با چین و روسیه در آینده اشاره کرد و گفت توافق‌هایی که در حال حاضر میان جمهوری اسلامی و این دو کشور عقد شده، «ناعادلانه» است و پس از سرنگونی یا فروپاشی حکومت فعلی ایران باید آنها را به توافق‌هایی «عادلانه» و مبتنی بر خواست ایرانیان تبدیل کرد.

از سوی دیگر شاهزاده رضا پهلوی در مقدمه اظهارات خود در نشست خبری روز دوشنبه در لندن، به اهمیت قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست نیروهای تروریستی مدنظرِ اتحادیه اروپا و بریتانیا اشاره کرد و گفت تحقق چنین امری نه تنها تقویت «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت، بلکه زمینه‌های لازم برای ریزش نیروهای وابسته به حکومت ایران و پیوستن‌شان به جبهه مردم را ایجاد خواهد کرد.

به‌گفته شاهزاده رضا پهلوی مخالفان جمهوری اسلامی باید به‌دنبال ایجاد «مشوق»هایی باشند که بتوان به‌واسطه آنها ریزش نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی و پیوستن آنها به مردم را تسریع کرد و از این طریق هزینه‌های مربوط به فرایند گذار از حکومت فعلی را تا جای ممکن کاهش داد.

او در این بخش از سخنانش گفت باید در برابر نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی مشوق‌هایی قرار داد که آنها بدانند پس از سقوط حکومت نیز شانس بقا خواهند داشت.

با تمامی این اوصاف، شاهزاده رضا پهلوی در ابتدای سخنان روزِ دوشنبه خود تاکید کرد یکی از موضوعات «بحث برانگیز» دیدارهای اخیرش با قانونگذاران اروپایی، موضوع قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست نیروهای تروریستی است. به‌گفته شاهزاده رضا پهلوی، گفتگوهای اخیر او با مقامات اروپایی در راستای این است تا آنها را قانع کند همزمان با اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، از مردم ایران نیز «حمایت حداکثری» کنند.

همزمان گروهی از هواداران نظام پادشاهی و حامیان شاهزاده رضا پهلوی، در مقابل ساختمان محل برگزاری مجمع آکسفورد تجمع کردند و به‌نفع او شعار دادند.