دانشمندان نقشه‌ای دقیق از کل ماده موجود در گیتی منتشر کردند

گیتی دارای انباشتگی کمتری است و در مناطق به‌خصوصی تجمع پیدا می‌کند

ماده با آغاز گیتی به بیرون پرتاب شد و به‌تدریج، سیارات، ستارگان و کهکشان‌ها را تشکیل داد- AFP

دانشمندان از کل ماده موجود در گیتی نقشه‌ای دقیق تهیه کرده‌اند. این نقشه جدید از چگونگی توزیع تمام ماده موجود در عالم در سراسر گیتی یکی از دقیق‌ترین بررسی‌ها را ارائه می‌دهد.

این نقشه تا حد زیادی با برداشت کنونی ما از کیهان سازگار است؛ اما تعدادی تفاوت‌ جالب وجود دارد که می‌تواند نشان دهد که ما از برخی جهت‌های مهم درباره گیتی اشتباه می‌کنیم.

ماده با آغاز گیتی به بیرون پرتاب شد و به‌تدریج، سیارات، ستارگان و کهکشان‌ها را تشکیل داد.

امروزه دانشمندان با کنار هم قرار دادن دقیق نقشه‌‌ [توزیع] این ماده می‌توانند تلاش کنند از نیروهایی که تکامل گیتی را شکل دادند، شناخت پیدا کنند.

این تجزیه و تحلیل جدید که بیش از ۱۵۰ پژوهشگر از جمله چند پژوهشگر دانشگاه شیکاگو و آزمایشگاه ملی شتاب‌دهنده فرمی در آن مشارکت داشتند عبارت بود از تلفیق داده‌های دو نقشه‌برداری تلسکوپ اصلی از کیهان و نقشه‌برداری انرژی تاریک و تلسکوپ قطب جنوب.

این تحقیق نشان می‌دهد که ماده در آن حد که بر اساس بهترین مدل کنونی از گیتی انتظار می‌رود، «دارای انباشتگی» نیست.

به گفته دانشمندان، این مسئله به مجموعه‌ای از شواهد مبنی بر اینکه ممکن است در مدل استاندارد کنونی از گیتی چیزی از قلم افتاده باشد، می‌افزاید.

با تجزیه و تحلیل این دو مجموعه داده، دانشمندان می‌توانند پی ببرند کل ماده در کجای گیتی پیدا شد و سر درآورد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

آن‌ها می‌گویند این بررسی از بررسی‌های پیشین، دقیق‌تر است، چرا که در مقایسه با تحلیل‌های قبلی، این احتمال‌ها را که این ماده در کجا ایجاد شد، واضح‌تر مشخص می‌کند.

اکثر نتایج با بهترین نظریه پذیرفته‌شده کنونی درباره گیتی به‌خوبی سازگاری دارند.

اما نشانه‌هایی از شکاف [در نظریه] نیز وجود داردــ‌ مواردی که در گذشته مطرح شده است.

اریک باکستر، یکی از نویسندگان و اخترفیزیکدان دانشگاه هاوایی، گفت: «به نظر می‌رسد که احتمالا ناهمواری و اعوجاج در گیتی کنونی کمی کمتر از آن چیزی است که ما، به فرض درست بودن مدل استاندارد کیهان‌شناسی‌مان بر اساس گیتی اولیه، پیش‌بینی می‌کنیم.»

مطالعات جدید نشان می‌دهند که گیتی دارای انباشتگی کمتری است و به جای اینکه به طور یکنواخت توزیع شود، در مناطق بخصوصی تجمع پیدا می‌کند.

محققان می‌گویند که اگر بررسی‌های دیگر به همین نتایج مشابه برسند، ممکن است به این معنی باشد که چیزی در مدل کنونی از گیتی از قلم افتاده است.

با این حال، این نتایج هنوز به آن سطح آماری که دانشمندان آن را قطعی بدانند، نرسیده است.

اما از آنجایی که این تجزیه و تحلیل از دو نقشه‌برداری تلسکوپ بسیار متفاوت اطلاعات مفیدی به دست آورد، این نتایج به عنوان یافته‌های مهم و برجسته در نظر گرفته می‌شوند.

این یافته‌ها به صورت مجموعه‌ای از سه مقاله در «فیزیکال ریویو دی» (Physical Review D) منتشر شده‌اند.

گزارش‌های تکمیلی از پرس اسوسیشن

© The Independent

بیشتر از علوم