سال گذشته یک هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادرانی متولد شدند که ۱۰ تا ۱۴ سال داشتند

حکومت ایران با هدف تحقق سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای از کودک‌همسری دفاع می‌کند

تولد نوزادان از مادران ۴۰ تا ۴۴ ساله هم هفت‌ درصد افزایش یافته است - ایرنا

سازمان ثبت‌احوال در گزارش اخیر خود آمار متولدان سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد؛ بر اساس این گزارش، در این سال، بیش از ۶۹ هزار نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۹ سال متولد شدند و مادران یک هزار و ۴۷۴ نوزاد نیز بین ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشتند.

با وجود اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ادعای بحران جمعیت را مطرح می‌کنند، گزارش جدید سازمان ثبت‌ احوال آشکار می‌کند که روند کاهش زادوولد در ایران متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در سال ۱۴۰۰، یک‌ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۷۲ نوزاد در ایران متولد شدند که در مقایسه با سال ۱۳۹۹، کاهش ناچیزی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش سازمان ثبت‌ احوال، از مجموع متولدان سال گذشته، ۵۷۱ هزار و ۲۵۶ نوزاد پسر بودند. همچنین ۵۳۴ هزار و ۸۱۶ نوزاد دختر نیز به دنیا آمدند که نسبت جنسی ۱۰۶.۸ را نشان می‌دهد؛ به معنای آنکه در مقابل تولد هر ۱۰۰ نوزاد دختر، بالغ‌ بر ۱۰۶ نوزاد پسر متولد شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که بیشترین نوزادان مادرانی در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال داشته‌اند، پس از آن مادران گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ ساله بودند و در ردیف سوم نیز مادران گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله قرار گرفتند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

همچنین طی سال گذشته، ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال متولد شدند که گروه سنی پرخطر محسوب می‌شوند. در همین حال، یک هزار و ۴۷۴ نوزاد هم از مادرانی متولد شدند که خود بین ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشتند. این آمار افزایش ازدواج کودکان و خطرهای بارداری و زایمان‌های زودهنگام کودکان در ایران را آشکار می‌کند.

مقایسه آمار زادوولد در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ با سال قبل از آن، نشان می‌دهد که این آمار در سال ۱۴۰۰، به دلیل سیاست‌های تشویقی فرزندآوری در جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است. به طوری که حتی تولد نوزادان از مادران ۴۰ تا ۴۴ ساله هم هفت‌ درصد افزایش یافته است و بیش از سه هزار و ۷۰۰ نوزاد نیز از مادران گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ سال متولد شدند که این آمار نیز در مقایسه با سال ۱۳۹۹، افزایشی ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران با هدف تحقق سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای، فرزندآوری پرخطر، ازدواج زودهنگام و کودک‌همسری را تبلیغ و ترویج می‌کند. مجلس یازدهم نیز با همین هدف، در سال ۱۴۰۰ «قانون تعالی خانواده و جوانی جمعیت» را تصویب کرد. بر اساس این قانون، برای فرزندآوری مشوق‌های مالی از جمله اهدای زمین و خودرو و اعطای وام تعیین شده است.

بر اساس این قانون، دختران اگر قبل از ۲۳ سالگی ازدواج کنند، وام ازدواج آنان ۱۵۰ میلیون تومان است؛ اما اگر بعد از ۲۵ سالگی ازدواج کنند، وام ۱۲۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند. همچنین میزان وام برای تولد فرزند پنجم ۱۰۰ میلیون تومان است. مادرانی هم که فرزند سوم خود را به دنیا بیاورند، یک خودرو به قیمت کارخانه جایزه می‌گیرند.

ناظران و فعالان حقوق کودک هشدار داده‌اند که این قانون بر اقشار متوسط و مرفه جامعه تاثیر ندارد اما با توجه به تنگناهای معیشتی ممکن است اقشار فقیر را به فرزندآوری تشویق کند و به افزایش جمعیت کودکان فقیر و بیمار در ایران ‌منتهی شود؛ اما حکومت ایران بدون توجه به این هشدارها، قصد دارد از طریق افزایش جمعیت، بر قدرت خود بیفزاید.