با جسد مادر زندگی کرد تا کمک‌های مالی دولتی‌اش را دریافت کند 

خانم برگولد از طریق ویدئویی از زندان در دادگاه حاضر شد

pixabay

یک زن ۶۰ ساله به مخفی کردن جسد مادرش در زیرزمین به مدت چهار ماه و دریافت چک‌های تأمین اجتماعی او، متهم شده است.

پائولا برگولد متهم است که جسد مادر ۸۹ ساله‌ خود، روبی، را در وان پلاستیکی کوچکی در زیرزمین خانه‌اش در پشتیگو، شرق ویسکانسن قرار داده است.

یکی از همسایگان پس از چند ماه ندیدن روبی در ماه مه با پلیس تماس گرفت. طبق پرونده‌های دادگاه، همسایه تأکید کرده بود که پائولا از دادن جواب صریح در مورد اینکه ممکن است روبی کجا باشد، طفره رفته است.

مأموران در مراجعه به آن خانه دیدند تابلویی با چسب به در زده شده و روی آن نوشته «روبی برای دیدار با برخی از دوستان ما از شهر بیرون رفته است. پائولا».

یکی از مأموران احساس کرد از داخل خانه بوی گندیدگی می‌آید و توانست بسته‌های نفتالین را کنار درها ببیند.

داخل خانه آنها یک صندلی پیدا کردند که با بوراکس ـ ماده شیمیایی مواد شوینده و سفید کننده ـ پوشیده شده بود، اما هیچ نشانه‌ای از مادر پیدا نکردند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

سرانجام پائولا اعتراف كرد كه جسد مادر ۸۹ ساله‌اش را در خانه نگه داشته است.

برطبق مندرجات پرونده، پائولا وقتی به خانه مادرش رفته او را در صندلی مرده یافته و نتوانسته با مقامات تماس بگیرد، فقط به دلیل بویی که به خاطر شروع تجزیه جسد به وجود آمده بود، او را درون وان قرار داده بود.

پائولا به ماموران گفته که او با پولی که مادرش از تأمین اجتماعی می‌گرفته، گذران زندگی می‌کرده و نگرانی از نداشتن پول عامل تصمیم او برای عدم اعلام درگذشت مادرش به پلیس بوده است.

خانم برگولد روز دوشنبه از طریق ویدئویی از زندان در دادگاه حاضر شد و اتهام پنهان کردن جسد، عدم گزارش مرگ و ممانعت از بازرسی، به او تفهیم شد.

گزارش‌های اضافی توسط AP

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk/

© The Independent

بیشتر از جهان