دختران جوان، قربانی جنایت ها و قتل های ناموسی

برداشت نادرست از دین، انگیزه اصلی جنایت های ناموسی است

عکس از: شبکه های اجتماعی (اندیپندنت عربی)

ناهنجاری های اجتماعی و آشفتگی های فکری تا هنوز جوامع بشری را در بسیاری از کشور های شرق با تهدید رو به رو دارد و نظام خشونت آمیز مرد سالاری، زنان را به بهانه های مختلف مورد تهدید و شکنجه قرار می دهد. دختران جوان که حضور آن ها در جامعه پر رنگ تر است، بیشتر در معرض خشم و تند خویی مردان قرار می گیرند، پسران نوجوان که هنوز تصور درستی از آموزه های دینی و اجتماعی ندارند، دست به خشونت علیه خواهران خود می زنند. بسیاری از نا بخردان، شرف و ناموس را دستاویز حرکت های ابلهانه شان می کنند و خشونت علیه زنان را اقدام مناسبی برای حمایت جامعه از فساد و بزهکاری می دانند. در پرتو همین اندیشه های نادرست، دختران جوان در بسا موارد قربانی خشم و غیرت بیجا قرار می گیرند.

پرونده ماجرای دردناک قتل اسرا غریب، دختر فلسطینی 22 ساله که به بهانه حمایت از آبروی خانواده به قتل رسید، تا هنوز در دادگاه از این دست به آن دست می شود و حکم قاطعی در زمینه صادر نشده است. دوستی این دختر با یک جوان دانشگاهی، پایان غم انگیز زندگی او را رقم زد و متأسفانه جهت های مختلفی در تلاش برای حمایت از قاتل هستند و اقدام او را به بهانه های گوناگونی توجیه می کنند. جزئیات ماجرای این قتل ناموسی تا کنون روشن نیست، برخی این دختر مظلوم را به روان پریشی متهم می کنند و برخی دیگر، هیاهوی شبکه های اجتماعی در مورد دوستی این دختر را انگیزه ای برای قتل او می دانند.

پس از قتل این دختر جوان، شهرهای مختلف فلسطین شاهد اعتراضات مردمی گسترده ای شد و معترضان، خواهان اجرای عدالت شدند و خانواده اسرا غریب را به قانون شکنی و نقض حقوق بشر متهم کردند.

در حالی که پرونده قتل اسرا غریب در انتظار حکم نهایی دادگاه است اما اغلب شهروندان فلسطینی این تجاوز صریح به حقوق بشر را با اقدامات مشابهی که در گذشته اتفاق افتاده مقایسه می کنند. فعالان مدنی، وقوع این حوادث ناگوار را ناشی از ناهنجاری های فکری در جامعه می دانند و خواهان تشدید مجازات علیه مرتکبان این گونه جنایات هستند.

البته اقدام به اعمال خشونت علیه زنان و دختران در هر عرصه و شرایطی که باشد مردود است و نمی تواند هیچ توجیهی داشته باشد. تفاوتی نمی کند فرد آسیب دیده از کدام طبقه ای جامعه است، چه سرگرم تحصیل در دانشگاه باشد و چه متخصص زیبایی که هزاران دنبال کننده در شبکه های اجتماعی دارد و یا این که مانند "هیام" دختر بی نوایی باشد که در فیلم معروف "دختر کارخانه" که در سال 2014 به نمایش گذاشته شد، در یک تولیدی پوشاک، کار کند. در این فیلم، دختر کارخانه که عاشق مهندس صلاح شده بود، به شدت تحت فشار های خانواده قرار می گیرد و ناگزیر به ترک آرزو های خود می شود.

در واقع، هیام خوشبخت بوده است که داستان عشقش پیش از آن که به مرحله ای عدم بازگشت برسد، به طور اتفاقی فاش می شود و او می تواند به رغم رنج های که کشیده است از تنگنای فشار روزگار موفق بیرون آید، اما اسرا غریب قربانی اندیشه های نا بخردانه می شود و نه این که از رسیدن به آرمان های خود دور می ماند بلکه زندگی را با فجیع ترین شیوه ای بدرود می گوید.

قتل ناموسی در فلسطین پدیده است که آگاهان اجتماعی را پیوسته نگران دارد و جامعه فلسطین شاهد این گونه حوادث دردناک است که ممکن است در هر شهر و روستا اتفاق افتاد. با توجه به افزایش میزان خشونت علیه زنان و قتل های ناموسی در فلسطین، کارگردانان سینما، فیلم های زیادی در پیوند به این پدیده خطرناک اجتماعی می سازند. در یکی از این فیلم های منتشر شده در سال 2009، دختری به نام "بیسه" خواهان ازدواج با یک جوان فلسطینی است اما برادر دختر بدون ارائه سبب، مخالف ازدواج آن ها می شود و خواهرش را مورد لت و کوب قرار می دهد. سر انجام این دختر بی نوا به عقد شخص دیگری در می آید که نمی خواهد زندگی خود را با وی سپری کند.

ماجرای غم انگیز خشونت علیه زنان و ازدواج های اجباری، ریشه در گذشته دارد، در فیلمی که سال 1959 در فلسطین به نمایش گذاشته شد، دختر نوجوانی به نام "هنادی" که در جامعه سنتی بزرگ شده بود، فریب مهندس خوش تیپی را می خورد و نسبت به نبود صراحت با خانواده، دست به اقدامی می زند که زندگی او را تباه می کند و قربانی ناهنجاری های جامعه می شود.

متأسفانه، جریان ستم و بی رحمی علیه زنان تا هنوز ادامه دارد و حتی در برخی از موارد، دختران به خاطر فرستادن چند نامه و یا چند پیام از طریق شبکه های اجتماعی، قربانی خشونت خانواده های شان می شوند.

شبکه های اجتماعی نیز به جای اینکه نقش مثبتی در آگاهی جامعه بازی کنند، به نشر اتهامات می پردازند و باعث آشفتگی بیشتر روابط قربانیان با خانواده ها می شوند.

دکتر هاله منصور، استاد جامعه شناسی می گوید برخی از مردم با سوء استفاده از شبکه های اجتماعی، دختران را فریب می دهند و به بهانه ازدواج با آنها، دست به اقدامات غیر انسانی می زنند و زمینه خشونت و جنایت های ناموسی را فراهم می کنند. وی می افزاید: برخی از دختران بدون اینکه مرتکب گناه و عمل ناپسندی شوند، شبکه های اجتماعی آن ها را در معرض اتهامات بی اساس قرار می دهد و آرامش زندگی آن ها را برهم می زند.

بدین ترتیب، لازم است، خانواده ها و مسئولان جامعه، توجهی بیشتری به چالش های اجتماعی مرتبط به خشونت علیه زنان کنند و نگذارند برداشت های نادرست دینی و تصورات بی اساس اجتماعی، نسل جوان را به قهقرای جهالت سوق دهد و زندگی را به کام همگان تلخ سازد. زیرا خشونت علیه زنان و جنایت های ناموسی، مغایر با تمامی آموزه های دینی و هنجار های متعالی در جامعه ای انسانی است.

https://www.independentarabia.com

© IndependentArabia

بیشتر از زندگی