گزارش رابرت مولر و امید برباد رفته دموکرات‌ها

بازرس ویژه گزارش تحقیقی خود درباره احتمال تبانی رییس جمهور با روسیه را به وزارت دادگستری داد

AFP

مخالفان سیاسی دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا از فردای پیروزی او در سال ۲۰۱۶ پس از خدا به رابرت مولر توکل کرده بودند. دموکرات‌ها و تشکیلات باور داشتند که یافته‌های بررسی تبانی احتمالی دونالد ترامپ و ستاد انتخاباتی او با روسیه می‌تواند در فرجام امکان استیضاح رییس‌جمهوری و برکناری او را میسر سازد. با نشر گزارش مولر، بارزس ویژه این پرونده، ظاهرا تیر مخالفان سیاسی ترامپ به خاک نشسته است. ویلیام بار دادستان کل آمریکا گفته است که بر بنیاد گزارش مولر، تبانی و هماهنگی با روسیه در کار نبوده و رییس جمهوری و اعضای ستاد انتخاباتی او مانع اجرای عدالت نشده اند. بر اساس خوانش دادستان کل آمریکا از گزارش مولر، رییس جمهوری آمریکا مرتکب جرمی نشده است. نشر گزارش مولر همچنانی که فرجام یک ماجرای بزرگ است، می‌تواند آغاز یک تنش بزرگ سیاسی در آمریکا نیز باشد. 

نه تبانی، نه کارشکنی 

هرچند ترامپ بر بنیاد گزارش مولر تبرئه نشده است، اما تایید این که او مرتکب جرمی نشده است برای او پیروزی بزرگی است. کابوس استیضاح و سپس برکناری دیگر وجود ندارد. دموکرات‌ها و تشکیلات بزرگ‌ترین حربه سیاسی شان در انتخاباتی سال ۲۰۲۰ را از دست داده اند. ترامپ مهارت ویژه‌ای در بیان این پیروزی به هواداران خودش در سراسر آمریکا دارد. عبارت نه تبانی، نه کارشکنی پس از این جای بسیاری از شعارهای انتخاباتی و تویتتری روزانه ترامپ را خواهد گرفت. او در ۲۲ ماه گذشته که تحقیقات بازرس ویژه جریان داشت، به هوادارانش اطمینان می‌داد که برای پیروزی در انتخابات با روسیه تبانی نکرده است و از کسی نیز کمک نگرفته است. نتایج گزارش مولر، هرچند به گونه کامل همگانی هم نشده باشد، ادعای ترامپ را تصدیق می‌کند. برای رای‌دهندگان هوادار ترامپ که اطلاعات محدودی از پیچیدگی حقوقی این قضیه دارند، خبر مجرم نشناخته شدن رییس‌جمهوری خبر بسیار مهمی است. 

در واشنگتن نیز نتایج این  گزارش همچون نفس تازه‌ای برای ترامپ و متحدان سیاسی او است. بسته شدن پرونده تبانی با روسیه به اعاده مشروعیت سیاسی رییس‌جمهوری کمک شایانی خواهد کرد. جمهوری‌خواهان که هنوز اکثریت مجلس سنای آمریکا را در اختیار دارند با اطمینان بیشتر از تصامیم و موضع‌گیری‌های سیاسی رییس‌جمهوری حمایت می‌کنند و در برابر فشارهای سیاسی مجلس نمایندگان که در دست دموکرات‌ها است ایستادگی خواهند کرد. شگاف‌ها  و تفاوت‌های سیاسی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بیشتر خواهد شد. در صورتی که دموکرات‌ها یکدست در برابر تمامی برنامه‌ها سیاسی ترامپ و جمهوری‌ خواهان در مجلس نمایندگان بیایستند، رییس‌جمهوری از صلاحیت خودش برای وتو و سپس صدور فرمان‌های اجرایی بهره‌ بیشتری خواهد برد. این شیوه مخالفت حزبی در جریان دو دور ریاست جمهوری باراک اوباما، باعث شد که او رکود صدور بیشتر فرمان اجرایی را به عنوان رییس‌جمهوری آمریکا بشکند. ترامپ نشان داده است که از پیگری اجندای‌ سیاسی و انتخاباتی خودش به هر قیمتی نخواهد گذشت. 

نتایج گزارش مولر همچنان می‌تواند از منظر روانی گفتمان سیاسی آمریکا را به نفع ترامپ  به ویژه در جریان کارزارهای انتخاباتی سال ۲۰۲۰ شکل بدهد. دموکرات‌ها و مخالفان سیاسی ترامپ در واقع برغم هزینه‌های هنگفت سیاسی که برای راه‌اندازی تحقیقات و پرونده تبانی احتمالی ترامپ با روسیه پرداخته‌اند، هیچ چیز قابل ملاحظه‌ای که بر اساس بتوانند روایت کلان سیاسی ترامپ را خدشه‌دار کنند به دست نیاورده‌اند. ترامپ اگر آن طوری که دموکرات‌ها مدعی بودند مناسبات فرامعمول با ولادیمیر پوتین می‌داشت و یا از او برای پیروزی در انتخابات کمک گرفته بود، الان می‌بایست یافته‌های مولر آن را تایید می‌کرد. این شکست برای دموکرات‌ها به سادگی قابل ترمیم نیست. تبعات روانی و سیاسی این ماجرا سلامت اخلاقی و صلاحیت داوری منصفانه حزب دموکرات برای پرونده سازی به یک رییس‌جمهوری برحال و منتخب را شدیدا صدمه می‌زند. دموکرات‌ها هزینه این مناقشه را در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میان دوره‌یی کنگره در ۲۰۲۰ خواهند پرداخت. 

معجزه‌ای در کار نیست

در صف مخالفان ترامپ آنانی که حتا پس از گزارش رابرت مولر امید را برای استیضاح رییس‌جمهوری از دست نداده اند کم نیستند. ماجرای ترامپ و روسیه هنوز برای سران حزب دموکرات پایان نیافته است. آن‌ها از دادستان کل آمریکا خواسته اند تا گزارش بازرس ویژه را به گونه کامل در اختیار کنگره و مردم قرار بدهند. دموکرات فکر می‌کنند که تبرئه نشدن رییس‌جمهوری به معنی اثبات ادعای دخالت روسیه در انتخابات آمریکاست و تصمیم نهایی در مورد این که آیا رییس‌جمهوری مانع اجرای عدالت شده است را کنگره آمریکا می‌گیرد. از سوی دیگر مخالفان رییس جمهوری فکر می‌کنند که اگر ریگی در کفش دادستان کل وجود ندارد، چرا او به جای گزیده‌ای از نتایج بررسی‌ها،  گزارش کامل بازرس ویژه را در دسترس کنگره و مردم آمریکا قرار نمی‌دهد.  بر فرض اگر کنگره نیز آن گونه که توقع می‌رود بر دادستان کل فشار بیاورد و گزارش کامل بازرس ویژه در دسترس همگان قرار بگیرد، معادله برهم خورده اسیتضاح دونالد ترامپ دست‌کم مبنی بر احتمال تبانی او با روسیه برگشتنی نیست. مخالفان او با دامنه‌دار کردن این تحقیقات می‌پندارند که در نهایت مدرک مستدلی برای کشاندن پای رییس جمهوری به میز محاکمه خواهند داشت. اما آن چه برای اکنون نهایی معلوم شود، رهایی رییس‌جمهوری از دامیست که مخالفان سیاسی او در حزب دموکرات برای گسترده بودند. 

بیشتر از جهان