واکسیناسیون پس از ابتلا به کرونا می‌تواند مصونیت «فوق بشری» ایجاد کند

«بر مبنای این تحقیقات به نظرمی‌رسد سیستم ایمنی در نهایت بر ویروس چیره خواهد شد»

مصونیت طبیعی این افراد پس از ابتلا به بیماری با واکسن تقویت شده و در نتیجه آن، توانایی بدنشان برای مقابله با ویروس تشدید شده است- NHAC NGUYEN / AFP

پژوهشگران می‌گویند سیستم ایمنی بدن برخی از افراد که به کووید-۱۹ مبتلا و سپس واکسینه شده‌اند، به میزان قابل توجهی تقویت شده است.

بر اساس پیش‌نشر یک پژوهش مقدماتی که ماه گذشته (اوت۲۰۲۱) منتشر شد، پادتن‌های تولید شده در بدن این اشخاص چنان قابلیتی دارد که می‌تواند هر شش سویه نگران‌کننده ویروس‌ کرونا را خنثی کند.

پل بیِنیاژ، مدیر این تحقیقات و ویروس‌شناس در دانشگاه راکفلر، به رادیوی ملی آمریکا گفته افرادی که بدنشان چنین مصونیتی پیدا کرده است حتی می‌توانند «تا حدی در مقابل ویروس‌های شبیه سارس که در آینده بشر را مبتلا خواهند کرد» هم مقاومت کنند. 

این پدیده در جامعه علمی به نام‌های متفاوتی از جمله «مصونیت فوق بشری» و «مصونیت دوگانه» شناخته می‌شود. شِین کروُتی، ایمونولوژیست، در شماره ماه گذشته نشریه مجله «ساینس» نوشته است: «به نظر می‌رسد (این پادتن‌ها) به گونه‌ای قابل توجه قوی‌‌اند.» 

تئودورا هاتزیوآنو، استاد دانشگاه راکفلر، می‌گوید افرادی دارای این نوع سیستم دفاعی در موقعیتی خوبی قرار دارند. او به رادیوی ملی آمریکا گفت: «پادتن‌های خون این افراد می‌تواند حتی (ویروس‌های) سارس-کوو-۱ یعنی نخستین ویروس کرونا را که ۲۰ سال پیش به وجود آمد خنثی کند. آن ویروس با ویروس سارس- کوو-۲ بسیار بسیار متفاوت است.» 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

او در مورد گزارش این پژوهش که ماه گذشته همراه با آقای بینیاژ تالیف کرده است، می گوید: «در حال حاضر تحقیقات بسیاری روی یافتن یک واکسن فراگیر که بتواند در مقابل تمام سویه‌های آینده ویروس مصونیت دهد، متمرکز شده است. کشف ما می‌گوید این پدیده هم اکنون وجود دارد.»

البته خانم هاتزیوآنو تایید کرد که این پدیده که تنها روی ۱۴ فرد تجربه شده و به طور کامل بررسی نشده است؛ هرچند به گفته او چنین میزان از مصونیتی نسبتا معمول است.

تحقیقات او روی افرادی که در سال۲۰۲۰ به کووید-۱۹ مبتلا شدند و بعد با دو دوز واکسن ام‌آران‌ای مثل فایزر و مدرنا واکسینه شده‌اند، متمرکز بوده است. 

مصونیت طبیعی این افراد پس از ابتلا به بیماری با واکسن تقویت شده و در نتیجه آن، توانایی بدنشان برای مقابله با ویروس تشدید شده است.

او گفت: «بر مبنای این تحقیقات به نظرمی‌رسد سیستم ایمنی در نهایت بر ویروس چیره خواهد شد. اگر بخت با ما یار باشد، سارس-کوو-۲ سرانجام در رده ویروس‌هایی که تنها یک سرماخوردگی ساده ایجاد می‌کنند، قرار خواهد گرفت.»

© The Independent