کمک مشروط به بحران سوریه

۲۰۱۸ مرگبارترین سال برای کودکان سوری

سازمان ملل متحد طی کنفرانسِ کمک مالی برای بحران سوریه خواهان ۸ میلیارد و سیصد میلیون دلار کمک جهانی شده بود که موفق به کسب ۶ میلیارد آن شد.

یونیسف، سال ۲۰۱۸ را مرگبارترین سال برای کودکان سوری اعلام کرد و سازمان ملل می گوید که ۵/۶ میلیون پناهجوی سوری آواره هستند. ۳.۳ میلیارد دلار از این مبلغ درخواستی برای نیازمندان داخل سوریه و ۵.۵ میلیارد دلار آن برای آوارگان و پناه‌جویان در نظر گرفته شده بود.

طبق آمار منتشر شده از سوی یونیسف بیش از ۱۱۰۰ کودک سوری سال گذشته میلادی جان خود را از دست دادند. طی همین سال، ۲۶۲ بار به مراکز درمانی و آموزشی سوریه حمله شده است.

در این گزارش که طی کنفرانس کمک مالی برای بحران سوریه منتشر شد، در خصوص وضعیت کودکان آواره سوری در اردوگاه های پناهجویی آمده است: این کودکان تنها هستند و شرایط اولیه زندگی چون آب، غذا و دارو برایشان فراهم نیست.

البته کشورهای اروپایی کمک های مالی شان را مشروط به مبارزه با مصونیت قضائی در خصوص جنایات صورت گرفته در سوریه کردند. فدریکا موگرینی، نماینده اتحادیه اروپا نیز در همین راستا گفت: «سوریه باید در صدر اولویت‌های جامعه بین‌المللی باشد».


 

بیشتر از جهان