جوانان پنجشیر برای مقابله با طالبان آماده می‌شوند

طالبان در مدت کمتر از سه ماه به جز پنجشیر، کنترل تمام استان‌های افغانستان را به دست گرفتند

شماری از جوانان پنجشیر در حال ازسر گذراندن تمرین‌های سخت نظامی برای رویاروی با طالبان در دره پنجشیرند و می‌کوشند خود را در برابر هجوم طالبان تقویت کنند و آمادگی‌ ویژه به دست آورند.

پس از سقوط کابل به دست طالبان، احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، فعالیت‌های مقاومت دوم‌ در برابر طالبان را به صورت عملی آغاز کرد و از چند روز پیش به این‌ سو، نظامیان با تجربه پیشین افغانستان در حال آموزش دادن فنون جنگی به جوانان پنجشیری‌اند تا در صورتی که با طالبان به توافقی سیاسی نرسیدند یا آن‌ها خواستند از طریق زور حکومت کنند و قصد حمله به پنجشیر را داشتند، در برابر آنان ایستادگی کنند.

طالبان در مدت کمتر از سه ماه به جز پنجشیر، کنترل تمام استان‌های افغانستان را به دست گرفتند و اکنون می‌کوشند پنجشیر را نیز به هر شکل که شده زیر پرچم امارت اسلامی ببرند و افغانستان را به طور کامل تصرف کنند؛ اما احمد مسعود در برابر طالبان ایستاد و تاکید کرد که این گروه باید برای تشکیل یک حکومت فراگیر با سایر جریان‌های سیاسی افغان به توافق برسند وگرنه جنگ شدیدی آغاز خواهد شد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

احمد مسعود در تازه‌ترین سخنانش گفته است که طرفدار جنگ و خونریزی نیست اما اگر طالبان جنگ را برگزینند، جز ایستادگی راه دیگری ندارد.

گفتنی است که شماری از رهبران سیاسی طالبان که از قطر به کابل آمده‌اند تاکید دارند که جنگ در افغانستان پایان یافته است و طالبان در حالی رایزنی با سایر سیاستمداران افغان از جمله بزرگان پنجشیرند تا حکومتی همه‌شمول ایجاد شود و در نظام آینده همه اقوام و اقشار افغانستان حضور داشته باشند و برای آبادانی و ترقی افغانستان تلاش کنند؛ اما در حالی که از فرار اشرف غنی و رسیدن طالبان به قدرت بیش‌ از هفت روز می‌گذرد، از تاسیس هیچ نوع حکومتی در افغانستان خبری نیست و این کشور در یک سردرگمی کامل به سر‌ می‌برد.