وزارت کشور بریتانیا سند مربوط به ردِ پرونده پناهجویان افغان را از وبسایت خود حذف کرد

بخشنامه رسمی وزارت کشور درباره وضعیت امنیتی در افغانستان صبح روز دوشنبه از روی تارنمای آن وزارتخانه حذف شد و هنوز جایگزین نشده است

شهروندان کابل در فرودگاه این شهر- Wakil Kohsar / AFP

وزارت کشور بریتانیا سندی را که مسئولان برای بررسی درخواست‌های پناهندگی به کار می‌بردند، حذف کرده است.

به گزارش ایندیپندنت، وزارت کشور بریتانیا دلیل وجود این سند را چنین توضیح داده بود که «خطر یا آسیبی» متوجه عامه مردم در افغانستان نیست.

بخشنامه رسمی وزارت کشور درباره وضعیت امنیتی در افغانستان که صبح روز دوشنبه از روی تارنمای آن وزارتخانه حذف شد و هنوز جایگزین نشده است، می‌گفت «خطر یا آسیبی» متوجه عامه مردم در افغانستان نیست، و  به‌رغم «خشونت بی‌تمایز» در افغانستان، پناهندگانی را که درخواستشان رد شده باشد، می‌توان به کابل باز پس فرستاد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در این سند آمده بود: «وضعیت انسانی در افغانستان بدتر شده است، اما به جایی نرسیده است که به کلی خطر آسیب» در بر داشته باشد.

این سند به نقل از حکم یک دادگاه، می‌گفت: «شخصی که برای طالبان اهمیت کمتری دارد (یعنی مقام ارشد دولتی یا دستگاه امنیتی، یا جاسوس نیست)، واقعا در خطر آزار از سوی طالبان در کابل قرار ندارد.»

این سند که در نامه‌های رد درخواست پناهندگی به آن استناد می‌شد، می‌گفت: «نسبت جمعیتی که از خشونت بی‌تمایز آسیب می‌بینند، اندک است و در حدی نیست که شخص بازگشت داده شده... با تهدیدی جدی یا فردی علیه زندگی‌اش رو‌به‌رو شود.»